„Vjezd bude možný přes boční vrátnici. Odstavné parkoviště bude k dispozici zdarma,“ řekl mluvčí Filip Zdražil.