Při sobotním slavnostním proslovu a uvítání bulharské viceprezidentky Margarity Popové seznámil metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Kryštof s výsledkem své čtyřdenní pouti, jejímž vrcholem byla návštěva ekumenického patriarchátu v istambulském Fanaru.

„Cesta byla jedním z vrcholů pravoslavnou církví vyhlášeného Roku svatého Rostislava, který předchází oslavám 1 150. výročí příchodu svatých bratří na Moravu roku 863," připomněl vedoucí mikulčického památníku František Synek.

Při setkání patriarcha Bartoloměj, formální hlava celosvětové pravoslavné církve, potvrdil svoji účast na mikulčické pouti 25. května 2013. „Tam bude sloužit slavnostní bohoslužbu spolu s metropolitou českých zemí a Slovenska vladykou Kryštofem a se zástupci všech čtrnácti samostatných pravoslavných církví ve světě," uvedl Synek.

Den předtím se všichni zúčastní mezinárodní konference o cyrilometodějském dědictví, která se uskuteční v Brně.