Ještě před několika dny rodiče šestiletého Jindřicha Puttnera ze Syrovic na Brněnsku nevěděli, zda jej zavedou do první třídy. Lidé ve vedení tamní školy si totiž pohrávali s myšlenkou, že kvůli koronaviru rodičům pobyt ve třídě s ratolestmi zakáží. To se nakonec nestalo. Ředitelé a ředitelky řady škol v kraji si kvůli manuálu, který vydalo ministerstvo školství, s pravidly zahájení provozu lámou hlavu obdobně.

Manuál obsahuje spíš doporučení než nařízení. „Nejsou omezení v počtech tříd ani žáků v nich, není potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti. Co se týče hygienických standardů, budou školy fungovat obdobně jako na jaře, a to ve smyslu režimu úklidu anebo častějšího větrání místností,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Dodal, že manuál je navázaný na takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví a je tedy vhodné, aby ředitelé sledovali obecný vývoj situace.

Podle ředitele brněnské základní školy Jasanová Přemysla Jeřábka je manuál lepší než návod z jara, avšak k dokonalosti má daleko. „Když děti ráno přijdou do školy a smrkají, tak bych je měl podle správného postupu poslat domů. To mám tedy ke vstupu postavit školníka, který bude kontrolovat, jestli jim neslzí oči, nebo zda nemají teplotu? Přitom teplotu vůbec měřit nemáme. Budeme tedy apelovat na rodiče, aby děti s nějakými příznaky nechávali doma,“ uvedl Jeřábek.

Dodal, že škola bude fungovat v běžném provozu. Jen první den půjdou děti z druhé až deváté třídy v jiný čas, než ty z nultého a prvního ročníku, aby se u vstupu nesešlo tolik lidí. S mladšími totiž většinou chodí i rodiče.

S rodiči budou komunikovat elektronicky

Manuál školám dává značnou volnost, některé z nich proto sahají k přísnějším opatřením. „Neumožníme rodičům být první den ve třídě s prvňáčky. Bylo by to moc lidí na jednom místě. Prvňáci půjdou dovnitř s učitelkou, zhruba po dvaceti minutách si děti převezmou vychovatelky a odeberou se mimo třídu, do které zamíří rodiče na schůzku. S rodiči se budeme snažit komunikovat víc elektronicky. Fyzickou účast na třídních schůzkách nebudeme vyžadovat,“ informoval ředitel základní školy Vedlejší v brněnských Bohunicích Jan Harmata.

Roušky ve školách nakonec povinné nebudou. To vítá například Eva Doležalová z Rajhradu na Brněnsku. Chaos kolem roušek ji však štve. „Pokyny se mi zdají velice zmatené. Jednu chvíli děti roušky mít mají, další den zase nikoli. Jestli prvňáčkům přikáží nosit roušky, tak to pro ně bude stresující. Jako by nestačilo, že půjdou do nového prostředí, což je samo o sobě zátěž. Přijde mi, že nikdo nic neví a každý svoji zodpovědnost hází na druhé,“ vylíčila.

Školy počítají i s případnou nutností online výuky. „Plánujeme různé semináře, abychom se naučili pracovat s danou technikou,“ sdělila ředitelka syrovické základní školy Markéta Beránková.

Zahájení školy v době koronaviru

Roušky ve školách povinné nejsou.
Počet dětí ve třídě není omezený.
Doložit potvrzení o bezinfekčnosti není potřeba.
Manuál k provozu ministerstva školství ředitelům ukládá řadu doporučení.
Školy se musí řídit semaforem ministerstva zdravotnictví.
Vláda pro školy schválila dotaci 1,3 miliardy korun na techniku v případě nutnosti online výuky.

PAVEL PODEŠVA
KAROLÍNA LUNDOVÁ