Nejdříve jsem se chtěl zeptat na kulturu. Kdy předpokládáte, že se uspořádáte první akci?
Čejkovice jsou poměrně hodně zaměřené na spolkovou činnost. Děláme dost akcí vinařských nebo kulturně společenských. Vždycky se začíná v dubnu či květnu. Připadá mi, že lidi už chtějí sociální kontakt a chtějí jít ven. Klesající stavy covid pozitivních by mohly mít za následek další uvolnění. Na druhou stranu, kdo si vezme na svědomí, aby něco pořádal?

Ale právě otevřené sklepy by mohly být jednou z první akcí…
Sdružení Čtvrtečníků plánuje na začátek června, na 5. a 6. června Vinné trhy. Půjde ale o určitou modifikaci vinných trhů, zřejmě se systémem výdeje z okýnka. Určitě budeme chtít, aby tady návštěvníci měli možnost ochutnat naše vína. Nemůže se ale jít přes zákon a aktuální nařízení. Otázkou je, jaké budou povolené ubytovací kapacity. Když sem někdo přijede za vínem, tak tady totiž stráví víkend. To je jeden problém. Druhým je, jaký bude počet sdružujících se osob.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkČejkovice jsou jedna z mála obcí, která má v držení zámek. Snad již pětačtyřicet let. Jaké vám přináší výhody a nevýhody?
Samozřejmě nákladově je to náročné. Nyní třeba děláme na sgrafitech, což je již třetí etapa opravy fasády, s níž jsme začali odzadu. Každý rok do zámku investujeme okolo milionu korun. Na druhou stranu zámek je symbolem Čejkovic, který je i lákavý pro turisty. Otevřený zámek, restaurace i vinárna v symbióze s templářskými sklepy a čejkovickým vínem, to je turistický cíl, kvůli kterému se k nám lidé vracejí.

Slouží lidem v obci i pro svatby?
Na zámku je nevysvěcená kaple, v níž máme oddací síň, kde oddáváme. Naposled jsem tam oddával v sobotu. Na některé organizované akce využíváme zámeckou zahradu. Obec je vlastníkem zámku. Ten má od minulého roku nového nájemce. Žel vzhledem ke covidové situaci se nemohl rozjet.

O průběhu stavebních akcí informujete obyvatele často přes facebook, že?
Je to pro nás jakási platforma, díky níž informujeme o tom, co se děje a jak to pokračuje. Facebook využíváme relativně dost. Například hasičská zbrojnice se staví zákrytu radnice, takže není tolik vidět. Postup prací tak přibližujeme právě přes facebook.

Zachytil jsem informaci o jednání obce se sokoly ohledně vlastnictví Masarykova domku. V jaké je to fázi?
To má dlouhou historii. Z hrůzou jsme před lety zjistili, že domek byl na katastru zapsán jako zbořeniště. Začali jsme pomáhat sokolům, v jejichž majetku domek je, s tím, aby se nemovitost legalizovala. Když se na ní rozjely krovy a zbortila se střecha, tak jsme pomohli sokolům získat dotaci z Jihomoravského kraje 350 tisíc korun. Zbylých 150 tisíc jsme jim dali jako dotaci z obecního rozpočtu. Střecha se tak nově postavila. Společně jsme pak se sokoly dokázali zapsat nemovitost do katastru. V době, kdy spadla střecha, tak byli sokoli pro to, aby si obec domek vzala, že nemají peníze na to, aby jej spravili. Tehdy došlo k slovní úmluvě, že se stavba legalizuje zápisem na katastru a pak že se budeme bavit o tom, že by stavba nějakým způsobem přešla na obec. Stejně dává peníze na údržbu. Máme tam expozici k Tomáši Garrigue Masarykovi. Když spadla střecha a hrozila demolice, tak jsme si uvědomili důležitost a jedinečnost tohoto domku. Jednal jsem o převodu i na ústředí sokolů. Nyní jsme pověřili zastupitele s právním vzděláním, aby tuto záležitost se sokoly řešil. Naším cílem je uchránit domek, aby v něm i do budoucna byla expozice Tomáš Garrigue Masaryka.

Samotná socha prvního československého prezidenta je pak v centru obce, kde chystáte rozsáhlé. Můžete je přiblížit?
Čejkovice nemají náves. Tu bychom ale chtěli vytvořit v centru obce, které zahrnuje jak prostory před starou školou, kde stojí i Masarykova socha, tak hodový plac. Studie návsí je už hotová. Nicméně mladší zastupitelé mají zájem na tom, aby vznikla ještě jedna studie, a to bez pevného pódia. To je zatím navrhované v místech, kde při hodech stává mobilní přístřešek pro vystupující muzikanty.

Na posledním zastupitelstvu jste schvalovali strategii rozvoje sportu. Co je v ní nového?
Máme krásný sportovní areál s fotbalovým hřištěm, atletickým stadionem, víceúčelovým a dětským hřištěm, kuželnou s tenisovými kurty a naposled sem přibylo workoutové hřiště. Právě tam chceme vybudovat pro cyklisty pumptrack. Výhodou je to, že se areál nenachází u hlavního silničního tahu. Navíc je kolem malebné zákoutí sklepů s restaurací co by zázemím. Pumptreck sem zapadá. Jeho umístění souvisí s korpusem starého bazénu, který se měl kdysi postavit jako venkovní. Z toho sešlo. Právě ten by se stal místem pro pumptreckové vlny.

V blízkosti, nad školou v lokalitě Hrubý Újezd navíc plánujete také rozvoj bydlení. Jak by měl vypadat?
Máme tam přeparcelizovanou lokalitu s obecními pozemky, které jsme získali od pozemkového fondu. Mělo by tam vzniknout 58 rodinných domů. Začneme první etapou s parcelami pro osmnáct domů. Máme projektovou dokumentaci. Teď leží na úřadech, kde ji mají schválit. Lidé o stavební pozemky mají zájem. Ještě jsme však nestanovili jejich cenu ani parametry výběru.