„Dar, který jsme se rozhodli dobrovolným hasičům dát, je pro ně obrovskou pomocí. Z darovací smlouvy vyplývá, že si za peníze pořídí technické a materiální vybavení, které bude dále sloužit k činnosti sboru,“ uvedl starosta Hodonína Lubor Šimeček, který poukázal na mimořádné úsilí při hašení požáru v Lignumu.

„Nejde ale jen o zmíněnou událost. Vážně s nimi vždy počítáme při přípravě protipovodňových opatření, kdy se snažíme maximálně zabezpečit město proti všem budoucím pohromám,“ nastínil starosta.

Velitel dobrovolných hasičů Petr Viktorin peněžní dar vítá. „Jelikož slavíme v příštím roce 140 let od založení, tak se nám to náramně hodí,“ řekl s úsměvem.
Město, podle Šimečka, chtělo dobrovolníkům také ukázat, že si jejich služeb a práce váží. Naznačil také, že by v příštích dnech měla k hasičům dorazit vytoužená cisterna.

„Za poslední dva roky se nám ji pro naši jednotku podařilo získat díky intenzivnímu lobbování,“ uzavřel starosta.