Příchozí se mohli seznámit s hasičskou technikou, výzbrojí, vystrojí i nadějnou mládeží, která předvedla při ukázkách soutěžních disciplín svou rychlosti i zručnost. Zájemci si mohli ve stínu vyzkoušet i oživování.

Do horní části náměstí táhl jako magnet především vysunutý hasičský třicetimetrový žebřík, na kterém ukázal svůj um a zkušenosti hasičský lezec.