Náplní činnosti členů výjezdové jednotky je především pomoc při různých živelních pohromách. Patří mezi ně povodně nebo vichřice doprovázené pády stromů a částí různých objektů, technická pomoc při likvidaci obtížného hmyzu a zajištění zhroucených budov.

Nemalou část výjezdů ale tvoří i požáry průmyslových a obytných budov, polností a lesů. Mezi veselejší činnosti čejkovických hasičů patří výpomoc při různých kulturních akcích v obci. Ve výjezdové jednotce je aktivních patnáct členů. „Těmto klukům je velkou ctí, že často ve svém osobním volnu neváhají riskovat svoje zdraví a životy, aby dobrovolně pomohli druhým v nouzi,“ uvedl za čejkovický hasičský sbor Igor Bergman

V roce 2015 sbor čejkovických hasičů obdržel dopravní automobil značky FORD L1Z. Toto vozidlo přepravuje hasiče na místo zásahu. Je vybavené čerpadly, osvětlovacími stožáry, hadicemi a proudnicemi či zdravotnickým batohem.

Od roku 2016 se čejkovický sbor rozrostl i o ty nejmenší. Vzniklo totiž družstvo mladých hasičů. Ti se svými vedoucími objíždějí v soutěžní sezoně klání dlouhodobé hry s názvem Plamen. V té době jsou mladí hasiči téměř každý víkend vytížení na závodech. O prázdninách si užívají klidu a spolu s vedoucími jezdí na výlety, příměstské tábory nebo tráví čas na zbrojnici při hraní společenských her. Nezahálejí ani v zimě, kdy se zdokonalují ve zdravovědě, topografii a požární ochraně. Letos se navíc dočkali nové motorové stříkačky. Děti se díky ní do dalších činností vrhají s větším zápalem, nadšením a odhodláním.