V České republice se zapojilo do akce šestnáct firem s několika stovkami zaměstnanců. Jedna skupina skončila právě v Motýlím ráji u Ždánic. Šlo o skupinu dobrovolníků z firem ČSOB a E.ON. „Pomohli nám s vyklučením trnitých nedopasků na pastvině a vyžínali trávu u elektrického ohradníku. Hlavně odstranění pichlavých trnek a hlohů ocení na jaře naše kozy a ovečky, které letos měly z této pastviny často podrápané mulce," pochvaloval si práci dobrovolníků místopředseda Sdružení pro záchranu Motýlího ráje Radim Krška.

A spokojení byli i pracovníci. Těm se v Motýlím ráji velice líbilo. „Těšila jsem se hlavně na slíbené občerstvení z místních zdrojů," smála se Katarína Kučerová z brněnské pobočky ČSOB. „Ale místní příroda mě nadchla, už jenom ten počet druhů léčivých bylin, co tu roste, je úžasný. Určitě jsem tu nebyla naposledy" dodala nadšeně dobrovolnice.

Sdružení pro záchranu Motýlího ráje se intenzivně věnuje péči o přírodovědně cenné území v okolí Ždánic a právě pastva je nejlepším prostředkem, jak zastavit nežádoucí zarůstání travnatých ploch. Letos sdružení díky podpoře Nadace OKD mohlo zvýšit počet oveček a koz ve stádě, zlepšit podmínky při pasení a také se věnovat organizaci dobrovolníků.

Motýlí ráj u Ždánic je unikátním místem, kde lze najít pohromadě celou polovinu druhů našich denních motýlů. Nejnápadnější z nich jsou denní motýli – mezi více než osmdesáti druhy denních motýlů nechybí otakárci, bělásci, žluťásci, ostruháčci, modrásci, ohniváčci, batolci, babočky, perleťovci, hnědásci, okáči, soumračníci a vřetenušky.

Vedle motýlů tam žijí kudlanky nábožné či náš největší brouk roháč obecný. Vidět či slyšet tam lze mnoho ptáků, jako strnada lučního, krutihlava obecného či pěnici vlašskou. Také flóra tu hýří barvami a tvary, nechybí krásné orchideje vstavač vojenský či pětiprstka žežulník.