Hodonín si následně nechá zpracovat takzvaný akční plán, z něhož se budou vybírat změny ke schválení. Deník přináší některé z návrhů, které projektanti představili při posledním setkání. Zpracovaný dokument vyšel z dat týkajících se intenzity dopravy či průzkumu toho, jak se lidé v provozu chovají. Zapojilo se do něj skoro tři sta domácností. Cílem je mimo jiné snížit zatížení ulic projíždějícími auty.

Rozvojové lokality

Projektanti řešili napojení rozvojových ploch na současnou síť silnic. Možný je rozvoj rozsáhlejší zástavby pro bydlení ve čtyřech lokalitách.

  • Na Lučině za Brněnskou ulicí se počítá až s tisícovkou nových obyvatel a desítkami zaměstnanců v obchodě.
  • Kasárna s napojením na Žižkovu a Brněnskou, kde by mohlo přibýt dva a půl tisíce lidí.
  • Na Výhonu s dopravním napojením U Přejezdu a na Měšťanskou se počítá s 660 nově bydlícími.
  • U Lázní s napojením na Purkyňovu ulici je odhad 550 nových obyvatel.

Bariéry

Projektanti ze společnosti DHV PRO navrhli možnosti, jak překonat trojici výrazných překážek, které tvoří Stará Morava, železniční koridor a silnice I/55, tedy výhledově dálnice D55. „Pro překonání Staré Moravy jsou navrženy nové lávky pro pěší a cyklisty: Koupelní, K lávce, Štěpnice,“ stojí v návrhové části dokumenty.

U železnice by cyklistům pomohla stezka vedoucí přes Černý most, práce na něm ale podle informací Správy a údržby silnic mají začít nejdříve za dva roky. Další dvě možná řešení od navrhujících projektantů se týkají rozšíření podjezdu v Brněnské ulici a úpravy podjezdu v Marxově ulici, kde by pak mohla vzniknout pro auta jednosměrka.

Jako třetí v pořadí řeší odborníci otázku, jak překonají pěší a cyklisté silnici I/55 a výhledově dálnici D55. Jako první uvádějí podjezd na Pánově, který má navazovat na připravovanou pánovskou cyklostezku od Ratíškovic vedoucí za Slováckým statkem směrem k autoservisu Vase. Deník o stezce psal TADY.

Druhou navrhovanou novinkou je lávka u Mutěnky, a to na západní straně železnice nebo případně přímo v její trase. Zároveň se počítá i s lávkou u Zoo. „Pro uzpůsobení dálnici bude postavena nová lávka a stávající přesunuta na nové místo u Staré Moravy,“ zní citace dalšího strategického návrhu.

Úpravy ulic

Ve hře je zjednosměrnění ulic Sadová a Boženy Němcové u obchodní akademie. „V souvislosti s rekonstrukcí parku Sadová navrhujeme zjednosměrnění Sadové a B. Němcové,“ doporučují projektanti. Důvod? Snížení dopravní zátěže. Někteří řidiči tudy objíždějí okružní křižovatku u policie.

Návrh se dotýká rovně chystané proměny parku u Základní školy Mírové náměstí. Při ní se už počítá i v projektové dokumentaci s novinkou. „To je zaslepení a uzavření Mírového náměstí před školou,“ uvedl spoluautor strategického dokumentu Václav Starý. To by znamenalo zákaz pro auta a motorky, ale projektanti požadují zachovat průjezd cyklistům.

Navrhované změny jsou i pro Masarykovo náměstí a Národní třídu. U těch byli účastníci projednávání ostražití, zvláště u Národní třídy i kritičtí. Nejdřív zpátky před radnici, nebo spíše před faru, tohoto úseku se totiž návrh týká především. „V první fázi by bylo zjednosměrnění jedné části a v druhé fázi uzavření komunikace,“ představil uvažovanou změnu projektant.

Podobný recept se předepisuje pro Národní třídu, ale zřejmě později. V jisté části zjednosměrnění, aby mohla být uzavřena pro běžné řidiče. Tato část pro možné uzavření je mezi křižovatkami s ulicemi Dukelských hrdinů a Rodinova. Vize má pokračovat i na Národní třídu až po světelnou křižovatku na Štefánikově ulici. „Jednosměrka je prvním krokem, uzavírka druhý a cíl je pěší zóna,“ stojí v návrhu.

Parkování

Dlouhodobě těžce řešitelnou otázkou v Hodoníně zůstává parkování. U něj zpracovatel doporučuje regulaci s cenou se zvýhodněním rezidentů a abonentů. Návrhem je rozdělit velkou část města na tři zóny, kdy historické centrum by mělo mít regulaci přes den, širší centrum přes den i v noci a rezidenční oblast, tedy bytová nebo sídlištní zástavba regulaci v noci.

Do poslední třetí zóny by tak spadaly sídliště Jihovýchod, Rudolfa Filipa na Větrné hůrce, Kasárna i Bažantnice.

„Navrhujeme navýšit hodinový poplatek návštěvníka i roční rezidenta a abonenta,“ píše se v návrhu.

Při této problematice se účastnici veřejného projednání zajímali zejména o parkování návštěv. S jejich zpoplatněním na placených parkovištích zrovna nadšení nebyli. Na další úskalí narazili účastníci projednání ohledně parkování těch, co sice v lokalitě bydlí, ale nemají v ní trvalé bydliště. Se zájmem příchozí sledovali i možnosti výstavby nových parkovišť, včetně těch nadzemních.

Zjištění mimo strategii

Vlastní zjištění včetně návrhu řešení právě k problematice statické dopravy, tedy parkování, přiblížil i Deníku jeden z účastníků veřejného projednávání Strategie rozvoje dopravy města Dalibor Kameník.

„Ověřoval jsme si obsazenost záchytného parkoviště na ulici Okružní jednak v dopoledních hodinách po odjezdu řidičů do zaměstnání a pak ve večerních hodinách po jejich příjezdu. Parkoviště má kapacitu 162 míst. V dopoledních hodinách zde bylo volných 95 míst a večer 70 míst. Na paralelním parkovišti na ulici Jižní pak dopoledne volných 35 míst a u Moravanky 35 míst s tím, že večer bylo u obou těchto lokalit volných 15 míst,“ popsal vlastní zjištění.

Naopak v ulici Legionářů a přilehlých Milíčova, Kolískova, Husova parkuje parkuje podle něj nelegálně v dopoledních hodinách průměrně 75 aut a večer 40.

„S ohledem na tato čísla je nabídka volných parkovacích míst v docházkové vzdálenosti pět až deset minut 165 a přitom potřeba je 75, tedy převis 90 volných parkovacích míst přes den a 45 večer. Navrhuji zpracovateli a současně zadavateli Strategie rozvoje dopravy zpracovat kvalifikovaný průzkum obsazenosti parkovacích míst jako podklad pro rozhodování k výstavbě nových parkovacích ploch či parkovacích domů na sídlišti Jihovýchod,“ dodal Kameník.

VIDĚLI JSTE? Miss Kuchařová v Ratíškovicích otevřela učebnu, vybavení se umí spojit i s NASA

Nová učebna v Ratíškovicích propojí žáky se světem. Otevřela ji Miss World Taťána Kuchařová. | Video: Deník/Petr Turek