Narazil na informaci, že Asociace jazykových škol odhaduje meziroční propad zájemců o studium cizích jazyků o více než čtyřicet procent. Můžete mi tuto informaci potvrdit, případně rozvést?

Podle informací členských škol je propad v jazykové výuce od března 2020 v průměru okolo 50%. U některých škol je propad 80%, u jiných jen 20-25%. Zřejmě záleží na tom, zda je škola orientovaná na korporátní výuku či na veřejnost. Korporátní výuku se obvykle podařilo obnovit online celkem rychle (do konce května 2020), i když některé firmy výuku zrušily kvůli poklesu obratu (ty se již nevrátily) nebo nedostatku vybavení (ty se postupně pomalu vracejí, ale v menším rozsahu). První, co firmy při snížení obratu ruší, jsou benefity. A jazyková výuky je první na řadě.

Co se týká veřejnosti, tam je propad mnohem vyšší - 80 - 90%. Důvodem je to, že kromě chybějícího vybavení domácností (v případě dětí na distanční výuce a rodičů na home office potřebuje rodina 2-3 zařízení, internet či data) lidé už nemají chuť a vůli se do výuky zapojit. Dětské kursy prakticky zmizely za stejného důvodu. Po dni stráveném u počítače se musíte odpoledne postarat o rodinu a nemáte čas ani chuť na další 1 - 1,5 hodiny u počítače, nemluvě o tom, že je obtížné zajistit klid na výuku.

U kterých jazyků se propad zájmu nejvíce projevuje?
Propad se projevuje nejvíce u nejrozšířenějších jazyků, tj. angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince (žádní cizinci v ČR v podstatě nejsou), ale došlo k němu bez výjimky u všech vyučovaných jazyků.

Co by pomohlo lektorům?
Už na jaře 2020 odešlo mnoho lektorů z jazykových škol do jiných oblastí. Ti, kteří měli štěstí, nabídli své služby státním školám, na kterých je chronický nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyků. Zahraniční lektoři se houfně vraceli domů (u anglicky mluvících to bylo podpořeno i brexitem), v novém školní roce se prakticky neobjevili žádní noví. Od října 2020 došlo k dalšímu úbytku lektorů - těch, kteří optimisticky spolu s námi doufali, že se situace zlepší a čekali, že v říjnu začnou nové kursy… Se zavřením škol na počátku října byla řada těchto kolegů nucena začít hledat jiný způsob obživy mimo obor. Pochybuji, že se ještě někdy vrátí.

V současné situaci by lektorům a jazykovým školám velmi, velmi pomohlo, kdyby stát pochopil, že tzv. "pomoc", o které neustále mluví pan Havlíček a p. Schillerová, pomocí není. Lektoři dostali na jaře "pětadvacítku" - jednorázově, ale přitom přišli o příjmy za tři měsíce lockdownu + za další čtyři měsíce, kdy jazykové školy nefungovaly: kursy, které mohly pokračovat v červnu 2020, se už nerozjely, protože jazyková škola pracuje v horizontu školního roku, tj. září - červen. Letní kursy nebyly, protože nebylo jasné, zda je ministerstvo zdravotnictví povolí, tudíž jsme je nevypisovali. Další školní rok měl začít na přelomu září-října 2020, nicméně už bylo jasné, že dojde k dalšímu lockdownu. Klienti se tedy zdráhali přihlásit, protože se nechtěli učit online. Nicméně fixní náklady musely jazykové školy i lektoři platit dál, aniž by měli nějaké příjmy. Tzv. kompenzační bonus za podzimní období odmítají finanční úřady vyplácet - lektorům posílaly emaily, ve kterých tvrdily, že stát jazykovou výuku v žádném případě neomezil a nikdo tedy nemá na nic nárok (můžeme doložit). Pokud budou na žádosti o "bonus" trvat, musí počítat s velmi podrobnou kontrolou. Tzv. "odpuštění odvodů" se ukázalo být pouze odložením, takže nakonec bylo nutno tyto "odpuštěné odvody" doplatit. Kdo to neudělal, doplácel včetně penále za pozdní úhradu. Covid nájemné - žádost byla tak složitá, že bez pomoci kvalifikovaných účetních ji nebylo možno vyplnit. Navíc se žadatel dostal na seznam "dlužníků" pro banky. I proto se řada škol rozhodla nežádat. Jiná pomoc pro obor soukromé jazykové výuky nebyla a není.

Jaký předpokládáte další trend?


Domnívám se, že nejde o "pokles zájmu", ale o to, že stát tuto činnost zakázal a znemožnil. Kdyby mohla probíhat, žádný pokles zájmu by zde nebyl. V souvislosti s vývojem situace neočekáváme uvolnění pravidel pro jazykovou výuku dříve než v dubnu 2021 (a to je možná ještě optimistický výhled). Vzhledem k více než ročnímu výpadku v kontinuální práci jazykových škol zřejmě nedojde k návratu do předcovidové situace, naopak se obáváme dalšího poklesu - ať proto, že firmy a veřejnost nebudou mít na výuku jazyků peníze, nebo proto, že nebude nabídka - řada jazykových škol do června 2021 zkrachuje a nebudou lektoři. Zdá se tedy, že Češi budou v Evropě i nadále patřit mezi jazykové nedouky, ačkoliv vláda občas velmi vzletně hovoří o tom, jak je třeba dosáhnout zlepšení jazykových kompetencí národa. Nicméně nic pro to nedělá, naopak v posledním roce velmi aktivně přispívá k likvidaci tohoto oboru podnikání.