Názor, že smrtelné onemocnění AIDS hrozí jen homosexuálům a narkomanům, lidé na Slovácku opouští. Potvrdilo to šetření Zdravotního ústavu Praha v Hodoníně. I když je informovanost o AIDS vcelku dobrá, šetření ukázalo, že spousta lidí má ještě stále alarmující mezery.

„Virus HIV se přenáší zvratky,“ uvedl například jeden respondent. Jedna osoba ve věku šestnáct let zase označila způsob přenosu nemoci vzduchem. Patnáct respondentů neuvedlo o možnostech přenosu nic. Dotazování se uskutečnilo z větší části ve spolupráci s Městem Hodonín při tamních Dnech zdraví.

Podle vyjádření pracovnice ústavu v Hodoníně Petry Nekvapilové je na výsledcích alarmující i neznalost lidí o tom, kdy si tělo začíná vytvářet protilátky. Podle nich se totiž v testu pozná, že tělo je nemocí nakažené. Téměř polovina dotazovaných odpověděla špatně. Přibližně třetina lidí si například myslela, že už po dvou až třech týdnech. Další, že po dvou dnech. Někteří vůbec nevěděli.

„Takový člověk si pak například nechá udělat test krve jen dva týdny po rizikové události. Test má negativní výsledek a dotyčný si myslí, že je v pořádku. Test ale může prokázat nakažení až po dvou až třech měsících,“ vysvětlila Nekvapilová.

Ta dala nedávno jen ze zajímavosti dotazníky i dětem na nejmenované základní škole a výsledky byly hodně zlé. „Čtrnáctiletí, kteří by už o této nemoci měli něco vědět, nevěděli skoro nic. Cesty přenosu nemoci jich spoustu vůbec nevyplnilo. Výsledky překvapily i přítomnou učitelku. Ta hned slíbila, že po Novém roce vytvoří program prevence,“ uvedla Nekvapilová.

Zdravotní ústav nabízí školám v regionu i vlastní program. „Škola si jej ovšem musí zaplatit, což je dnes problém. Spousta se jich vymlouvá na krizi,“ řekla další z pracovnic ústavu Hana Zapletalová.

Hodonínsko by na prevenci mělo dbát. Jihomoravský kraj je totiž po Praze a Středočeském kraji virem HIV nejpostiženější. Existující statistiky podchycují přitom jen odhalené případy. Těch je ve skutečnosti více. Na informovanosti Hodonínska má svůj díl i fakt, že před dvěma lety byla v místě zrušená poradna k této nemoci. Nechat se otestovat mohou lidé v regionu nejblíže v Brně.

Jedna ze škol, která si program zdravotního ústavu objednává, je Integrovaná střední škola Hodonín. Studenti druhého ročníku se tam o AIDS i pohlavních chorobách budou učit zrovna dnes.

„Bývá to vždy v období kolem prvního prosince, což je Den boje proti AIDS. Jde o blok dlouhý jednu a půl hodiny. Děti se rozdělí do pěti skupin a soutěží na různých stanovištích. Naše školáky to skutečně baví a zajímá,“ uvedla učitelka Regina Janíková, která má na škole na starosti prevenci. Že by škola kvůli krizi od výuky odstoupila, neuvažuje. „Děti si to platí samy. Při požadovaném počtu šedesáti účastníků to vychází na jednoho pětadvacet korun. To není nic hrozného,“ myslí si učitelka.

Nemoc AIDS je výsledkem postupné destrukce imunitního systému virem HIV. V České republice je ke konci září evidováno celkem 1301 HIV pozitivních. V Jihomoravském kraji je to 107. Zatím neexistuje lék, který by byl schopen tuto nemoc vyléčit. Existuje ale antiretrovirální léčba, která může nástup nemoci AIDS oddálit v průměru asi o patnáct let.