„Laguna by byla určená pro veřejnost i městské lodě. V jejím kotvišti by mohly celou sezonu kotvit lodě a hausbóty, které by si mohli lidé pronajmout a dopřát si tak dovolenou na vodě,“ nastínila místostarostka Hodonína Milana Grauová. K novému přístavišti U Jezu totiž mohou nyní lodě připlout a zakotvit, ale pouze na dobu nezbytně nutnou, protože přístav není určen pro dlouhodobé kotvení soukromých lodí. Vybudováním laguny by se to změnilo.

Laguna by měla vyrůst někde v prostoru lužního lesa směrem od hráze v Hodoníně na Rohatec. „Lodě by zde byly chráněny před přívalovou vodou a nezasahovaly by do toku řeky, tím by nijak neomezovaly provoz na vodě. Technicky a majetkově je to ale velmi složité,“ doplnila Grauová.

V podstatě by se totiž musela vybagrovat část břehu, aby zde zátoka mohla vzniknout. Studie s návrhy na vybudování laguny už existuje několik let.

Lodí až do centra

„V jednom z návrhů bylo, aby zátoka vyrostla v lužním lese, ale to je v zátopovém území. Podle druhé studie by byla na pozemku soukromého majitele, což by bylo složité,“ řekl provozovatel přístaviště U Jezu František Ondruš. Podle starosty města Lubora Šimečka je řešení na kotvení hausbotů a lodí několik.

„Samotná stavba laguny je ale dlouhodější otázka,“ doplnil. Plány na rozvoj vodní turistiky ve městě jsou velkolepé. Mluví se dokonce o tom, že by lidé mohli připlout lodí až do centra města. To by šlo až po vybudování plavební komory na slepém rameni řeky Moravy. Tudy by lidé dopluli až téměř k radnici, kde by mohli loď ukotvit a jít se podívat do města.

Takové možnosti mají lidé v evropských městech.

„Jistě by to bylo zatraktivnění města a přilákalo by více turistů. Samozřejmě by zde vyrostly i nové restaurace, kavárny a služby pro turisty, které by zpříjemnily lidem pobyt v Hodoníně a na řece,“ dodal Ondruš.

Nabízejí se ale i další možnosti, jak rozvíjet vodní turistiku. Nejenže se už několik počítá s výstavbou plavební komory u Rohatce, která by propojila Baťův kanál s Moravou a lodě by tak mohly plout z Hodonína až do Otrokovic, kde unikátní vodní cesta začíná. Existují ale i smělé plány, jak propojit Moravu s Dunajem. V budoucnu by tak lidé mohli v Hodoníně nasednout do lodi a doplout až do Černého moře.

„Hodonín má opravdu mnoho možností. Je třeba jen vyvinout potřebnou iniciativu k jejich uskutečnění,“ dodal Ondruš.