Ukázka vyproštění osob a podání první pomoci je určena dětem i dospělým a je součástí charitativní akce s názvem Dětský den v Dubňanech, jejíž výtěžek bude věnován sociálnímu Domovu Horizont v Kyjově.

Program akce nabídne také ukázky závodních motokár, předváděcí jízdy po uměle vytvořeném okruhu a soutěže pro děti.