Proti uvedeným nedostatkům se vedení úřadu odvolalo. „Veškeré námitky byly shledány nedůvodnými a byly zamítnuty,“ uvedla vedoucí ministerského odboru veřejné správy Marie Kostruhová.

Mezi kontrolní skupinou zjištěnými nedostatky bylo mimo jiné to, že tamní městští radní neschvalovali na svých schůzích program jednání nebo že evidence právních předpisů města neobsahovala všechny zákonem požadované náležitosti.