Čelil žalobě města a vyhrál. Nyní má Jan Zourek z Kyjova v ruce rozsudek soudu, který říká, že městu nedluží. Spory o placení či podmínkách bydlení v městském bytě vedl důchodce z Kyjova s radnicí či správcem městských bytů už od roku 1998.

„Je to plné lží,“ tvrdil a stále tvrdí Zourek o dopisech, které léta dostával a které ho upozorňovaly na nesrovnalosti a nedoplatky. „Teď mám v ruce rozsudek a protistrana vidí, že si nenechám nic líbit. Teď se snad i změní jejich chování vůči mně. Na poslední jednání za žalobce k soudu nikdo dokonce vůbec nepřišel,“ dodává.

Během let se měnila částka, kterou město po domnělém dlužníkovi chtělo. V roce 2003 soud rozhodl tak, že žalovaný má splatit dluhy jistinou ve výši přibližně čtrnácti tisíc korun plus penále. Proti tomu se Zourek odvolal. Poté chtělo město jen penále. V řízení nakonec nájemník zvítězil a rozsudek už nabyl právní moci.

„Žalovanému zahrála do karet změna správce bytů. Tím, že se protistrana k rozhodujícímu jednání nedostavila a nemohla hájit své argumenty, podařilo se Zourkovi vyhrát,“ komentoval výsledek bývalý správce kyjovských bytů Bohumil Žandovský, který město téměř do konce pře u soudu zastupoval. Na přelomu roku ale přebrala správu brněnská firma Bytasen.

„K soudu jsme nemohli přijít, protože jsme vůbec neobdrželi předvolání. Nevěděli jsme o tom,“ vysvětlil vedoucí kyjovské pobočky firmy Mojmír Oliva. Jelikož totéž platí o rozsudku, nemohl se Bytasen ani odvolat a rozsudek je nyní platný.

Vyhráno ale vítězný důchodce nemá napořád. Několik upomínek už dostal totiž i od nového správce a není vyloučeno, že bude muset čelit nové žalobě.