„Cílem soutěže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v České republice,“ informuje za vedení soutěže Martin Dostoupil.

Hodonínská firma do soutěže přihlásila s jednou ze svých posledních staveb. „Rodinný dům manželů Kaňových v Dubňanech v sobě nese syntézu tradičního přístupu ovlivněného soudobými nejmodernějšími aspekty na poli architektonického, nízkoenergetického a ekologicky přívětivého stavění,“ uvedl Dostoupil. Ekologický rodinný dům v Dubňanech je unikátní tím, že v sobě nese různorodé stavebně technické prvky, ať už šikmou střechu s vikýřem, plochou zelenou střechu, velkoplošnou prosklenou fasádu nebo nejmodernější technologie pro vytápění a větrání.