V kavárně Hutník vyvrcholily v sobotu oslavy 20. výročí veselského Hutního projektu slavnostním zasedáním.

Zaměstnanci mezi sebou přivítali ředitele odboru federálního ministerstva hutnictví V. Karlovce, tajemníka OV KSČ pro průmysl J. Šimo, předsedu OOR L. Křenka, podnikového ředitele ing. J. Limberga, ředitele závodu ing. J. Manouška, předsedu MěstNV ve Veselí nad Moravou S. Rolence, ředitele sesterských závodů, kooperujících organizací a další.

Na slavnostním aktivu, který řídil předseda ZV ROH J. Jegla promluvil ředitel závodu Ostrava J. Manoušek. Zhodnotil úspěšnou dvacetiletou činnost organizace a vytyčil nové úkoly, které budou zaměstnanci HP zajišťovat. Jde především o úkoly související se zvýšením těžby hnědého uhlí v severočeském revíru.

Úspěšnou projekční činnost závodu i samostatného oboru ve Veselí nad Moravou ocenil v krátkém projevu zástupce federálního ministerstva V. Karlovec. Dobrou práci zaměstnanců a stoprocentní plnění uložených úkolů hodnotil tajemník pro průmysl OV KSČ J. Šimo. Pomoc veselského odboru při zajišťování akcí souvisejících s plněním volebního programu Národní fronty ocenil předseda MěstNV S. Rolenc, který při této příležitosti předal ing. Prachařovi pamětní medaili a čestné uznání rady za obětavou pomoc při rozvoji města.

Za investory pozdravil zasedání zástupce VŽKG ing. Salajka, který kladně hodnotil projektovou práci pro jejich závod, zejména při akcích souvisejících s výrobou ocelových konstrukcí a s prováděním povrchových úprav metalizací hliníkem.

Závěr zasedání, kdy dostalo sedm pracovníků podniková vyznamenání a 35 zaměstnanců převzalo čestná uznání za obětavou práci při zabezpečování hospodářských i politických úkolů, provedl vedoucí odboru ing. Prachař.

Poděkoval jménem všech pracovníků ve Veselí nad Moravou za projevená uznání a ubezpečil všechny přítomné i hosty spolupracujících organizací, že Hutní projekt ve Veselí splní i v budoucnosti všechny úkoly se ctí a k plné spokojenosti partnerů.

(sk)