Čoudící komíny a oparem či dýmem zahalené panorama se nabízí těm, kteří žijí v blízkosti hodonínské elektrárny. Obrázek je to notoricky známý nejen starousedlíkům, ale i návštěvníkům okresního města. Možná, že se to brzy změní. Elektrárna totiž spustila pilotní program – zkouší spalovat biomasu. Bude to pro ni zřejmě ekonomičtější i ekologičtější. Pro obyvatele města zase zdravější.

„Zkouška spalování čisté biomasy probíhá od minulého týdne v jednom ze dvou fluidních kotlů. Ten druhý spaluje i nadále lignit,“ informoval vedoucí odboru Řízení provozu hodonínské elektrárny Antonín Svěrák. Podle něho elektrárna až do listopadu spalovala biomasu tak, že ji přimíchávala k lignitu. Nyní se však v jednom z kotlů najíždí na spalování čisté biomasy.

„Díky stodvacetimilionové investici do technologie můžeme po týdenním zkušebním provozu říci, že výsledek je pozitivní,“ přiblížil Svěrák. Domnívá se proto, že ekologičtější provoz bude při výrobě elektřiny fungovat i nadále.

„ČEZ ale nesleduje pouze hledisko ekonomické, i když spalování dřevní štěpky, pilin, peletek či energetického konopí vyjde levněji, ale především ekologické,“ ujistil vedoucí odboru řízení provozu. Biomasu elektrárně dodávají firmy z okresu, například z Dubňan či z Milotic.

„Provoz kotle na čistou biomasu prakticky znamená snížení celkového množství emisí oxidu uhelnatého, oxidů síry a dusíku, ale i popílku a prachu v ovzduší na polovinu,“ nastínil Svěrák. Pokud bude na trhu biomasy dostatek, dojde podle něj do budoucna i ke zlepšení čistoty ovzduší.

Změny k lepšímu s novým palivem ale zatím nepociťují lidé, kteří žijí poblíž elektrárny. Život jim naopak znepříjemňuje hluk bagrů, jež nahrnují biomasu ke kotli. Ten podle nich neutichá ani o víkendech.

„I nainstalovaná protihluková stěna se poněkud míjí účinkem. Snad existují nějaké normy Evropské unie, které povolují hladinu hluku?“ tázal se majitel vilky u elektrárny Petr Horák.

Antonín Svěrák za vedení elektrárny ujistil, že provoz buldozeru byl pouze zkušební. Pro manipulaci s biomasou pořídila elekrárna kolový nakladač. „O žádných stížnostech lidí nevím,“ podotkl ještě Svěrák. Stejně jako hluk a nepříjemný hlasitý zvuk v případě poruch, vadí lidem i popílek a všudypřítomný prach.

„Ten ulpívá hlavně na střechách našich domů, ale taky na terasách a na oknech. Je to docela nepříjemné,“ stěžuje si i další starousedlík. Když prý v létě prší, těžko se s tím dá domluvit. Lidé v okolí elektrárny se domnívají, že spaluje biomasu hlavně proto, že se na zelenou energie se dají získat dotace.

„Teď se odzkouší, co bude levnější a pokud to bude spalování uhlí, myslíme si, že se k němu elektrárna stejně vrátí,“ vyjádřil své obavy další z obyvatel Pančavy.