* 17. října 1896 Vlkoš
+ 28. září 1970 Praha

Vystudoval gymnázium v Kyjově a poté byl odveden do vojska a účastnil se 1. světové války. Po návratu studoval práva, nejprve v Praze a pak v Brně, ale studium nedokončil.

Mezi lety 1923–1924 vystudoval odbornou železniční školu v Olomouci a dále pracoval jako železniční úředník. Pracoval v Opavě, Olomouci a v letech 1938–1958 na Ministerstvu železnic. Do důchodu odešel v roce 1958.

Byl členem Moravského kola spisovatelů a Slezské literární skupiny Iskra. Za nejlepší Dvořákovo dílo je považován román Zvlněný kraj. Autor v něm popisuje vztahy na Hlučínsku ve 30. letech 20. století a ukazuje, jak snadno obyvatelé podléhali nacistické propagandě. Kromě poezie a prózy publikoval i odborné texty z oblasti železnic.