„Bratr Jestřáb má největší zásluhy na obnově skautingu v Kyjově a na Kyjovsku, a to jak v roce 1968, tak po roce 1989. Bez jeho přispění by nyní skauting v Kyjově pravděpodobně nebyl,“ uvedl Karel Ryba, který Řezáče na vyznamenání navrhl. „Skautské myšlenky podporoval a aktivity vyvíjel i i v nelehké době totality, kdy byl Junák zakázán,“ připomněl Ryba.

Evžen Řezář vyrůstal ve Střelicích u Brna. Do Kyjova přišel po studiích jako mladý dětský lékař. Členem skautských organizací je od roku 1945. Od studentských let byl vůdcem oddílu i vůdcem táborů. Po obnovení činnosti v roce 1968 byl vůdcem chlapeckého oddílu v Kyjově a členem okresní rady, ve které aktivně působil. „Do obnovování skautského hnutí nejen v Kyjově a na Kyjovsku , ale v celém okrese a také tehdejší skautské oblasti TGM se plně zapojil i po roce 1989. Zastával různé funkce a více jak 5 let de facto vedl okresní radu Junáka, i když nebyl předsedou. Spoustu práce zastával v okresní radě a věnoval se také výchově a vzdělávání. Podílel se na rozjezdu čekatelských a vůdcovských kurzů a byl hybatelem“ dění v okrese,“ dodal Ryba.

Bratr Jestřáb přednášel a stále přednáší na rádcovských, čekatelských, vůdcovských a jiných lesních kurzech, lesních školách. Pořádal, přednášel a garantoval zdravotnické kurzy po celé Moravě.