S jakými pocity opouštíte křeslo ředitele Domu kultury Hodonín?
Odcházím se zdviženou hlavou, nemám se za co stydět. Přesto mám pocit, že odcházím od rozdělané práce. Měl jsem ještě spoustu plánů. Neopouštím křeslo, opouštím práci, kterou jsem měl rád a opouštím skvělý kolektiv obětavých zaměstnanců. Opouštím svou práci s obavami co bude dál, neopouštím však víru v naději a spravedlnost.

Věřil jste v úspěch ve výběrovém řízení nebo jste spíše počítal s tím, že prohrajete?
Věřil jsem v úspěch, jinak bych do toho nešel. Věřil jsem ve zdravý rozum, to však nestačilo.

Chcete si i nadále profesně věnovat kultuře?
Od pátku budu bez práce. Bojoval jsem do poslední chvíle, proto jsem to zatím neřešil. Bude-li to kultura, to opravdu nevím. Můžu jít i učit, ale jak všichni víme, najít práci je těžké.

Jako ředitel domu kultury jste působil devět let. Čeho si z toto období nejvíce vážíte?
Vážím si všech dobrých lidí, kteří se mnou spolupracovali, zaměstnanců, úředníků, zástupců neziskových subjektů, kulturních a školních organizací, studentů a dalších. Vážím si období tvůrčí atmosféry a lidského přístupu. Ptáte-li se na duchovní, či hmotný odkaz, tady musím jasně zdůraznit, že jsme za těch deset let podpořili vznik akcí, které se postupně stali tradicí. Jmenovat je nechci, kdo chce, ví o čem mluvím. Jsem navíc rád že jsme zmodernizovali kino, otevřeli regionální centrum, vybavili se moderní technikou a mobiliářem abychom mohli lépe zajišťovat akce pod širým nebem.

V čem by měl nový ředitel pokračovat? Co je potřeba v Hodoníně z hlediska kultury udělat?
Nebudu nové ředitelce radit co má dělat, má svou vítěznou vizi a koncepci. Co se má v Hodoníně udělat jsem sdělil výběrové komisi. Na dotaz co očekávám od vedení jsem řekl: Zachovat dům kultury jako příspěvkovou organizaci s finanční podporou zajišťující dostatečnou programovou nabídku , pokračovat v kulturních akcích spojených s tradicemi regionu, podporující významné události a svátky.