Dosluhujícího papeže osobně viděl při jeho návštěvě v Brně. Ve stejném roce vyrazil se strážnickými farníky do Říma, kde se se Svatým otcem setkal hned třikrát. Jako Polák ho po odchodu papeže Jana Pavla II. nevnímal negativně.

„Pokud srovnám papeže Benedikta XVI. s papežem Janem Pavlem II., určitě bych vyzvedl jeho texty. Velmi dobře se mi četly. Oproti Janu Pavlu II. byl konkrétnější, věděl přesně, co chce věřícím říci. Jan Pavel II. byl filozof a bral to více zeširoka," zhodnotil dvě poslední hlavy katolické církve Karpinski. Na Benediktu XVI. vyzvedl především jeho pokoru. „Což dokládá i jeho rezignace a tedy i fakt, že na úřadu nelpí za každou cenu," zamyslel se Karpinski.

Obdobně kladně hodnotí osobnost Benedikta XVI. i hodonínský děkan Josef Zouhar. Zatím posledního papeže viděl v roce 2009 při jeho návštěvě Brna, kdy byl v přípravné komisi, která papeže vítala na tuřanském letišti. „Pan biskup mě pověřil oslovením krojovaných. Deset párů vítalo papeže při výstupu z letadla a další stovky byly na letišti. S papežem jsem sice osobně nemluvil, ale byl ode mě asi jen dva metry. Působil na mě velmi mile," připomenul hodonínský děkan. Ten obdivuje i charisma, kterým Benedikt XVI. oplývá. Projevilo se při mši svaté. „Pouhou prosbou a svou mírností dokázal na místě ztišit sto dvacet tisíc lidí," uvedl děkan.

Oba faráři se přitom shodli v tom, že nezáleží na tom, odkud nový papež bude či jakou bude mít barvu pleti. „Osoba papeže je prostě osoba papeže, je mi jedno, jestli bude Ital, Němec, Čech, běloch, Asiat nebo černoch, jde o službu v církvi," zamyslel se Karpinski.

Podle Josefa Zouhara nezáleží ani na věku nového papeže. „Jana XXIII. také zvolili jen na přechodnou dobu a jakou udělal za období pontifikátu díru do světa," pousmál se děkan.