„Poprvé se Meri přijela s klienty seznámit a zjistit, jak na ni budou vůbec reagovat. Vše dopadlo na výbornou, a proto jsme se s majitelkou domluvili, že k nám bude jezdit jednou měsíčně,“ uvedla vedoucí stacionáře Lenka Rajsiglová.

Canisterapie je terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Důraz klade především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních. Působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné.

Vliv psího kamaráda na klienty potvrdila i Rajsiglová. Podle ní zvyšuje přítomnost fenky pocit bezpečí a napomáhá ke zmírnění pocitů osamělosti, žalu a bolesti například při ztrátě životního partnera. Meri je podle ní dobrým prostředníkem k lepší komunikaci a navazování kontaktu s okolím, dokáže vyburcovat z nostalgie a deprese.

„Zdržela se u nás asi dvě hodiny. Přesto na ni klienti stále vzpomínají a ptají se, kdy za nimi zase přijede. Meri je velmi mazlivá, přítulná a hodná,“ zhodnotila význam návštěv feny Rajsiglová. Vše je přitom postavené na dobrovolnické práci, která se neplatí. „Majitelé psa si berou peníze pouze například na cestovné. Klienti jim někdy dají drobné na krmivo. Přece jen jde ale o pomoc lidem a terapii. Jak nám řekla sama majitelka Meri, odměnou je jí dobrý pocit z pomoci druhým,“ dodala Rajsiglová.

Veselský Denní stacionář Zdislava je určený všem starým či osamělým lidem nebo dospělým s tělesným postižením, kteří potřebují zvýšenou péči.

Nabízí výukové programy, při kterých se procvičuje jemná motorika, trénuje se paměť a orientace a upevňují se poznatky. Pořádá i nepravidelné akce a klubovou činnost, ale i ošetřovatelské rehabilitace. „V současné době máme šest klientů, kteří u nás tráví svůj volný čas přes den. Na místo se dostanou buď sami, nebo si je k nám svezeme sami. Zajištěný u nás mají jak oběd, tak i dohlédnutí nad správným a včasným užitím léků,“ sdělila Rajsiglová.