Hodonín spolu s Lednicí na Břeclavsku mají totiž doplatit státu devětadvacet milionů korun daní a navíc téměř šestimilionové penále. „Vedení města se se stanoviskem finančního úřadu neztotožňuje a proti jeho rozhodnutí se bude bránit odvoláním, případně dalšími právními kroky,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Podobně se k situaci staví v nedaleké Lednici. „Zvolený postup úřadu jsme samozřejmě rozporovali, protože by měl za následek obrovský finanční dopad do hospodaření. V případě Lednice pochopitelně ještě mnohem větší než u Hodonína,“ uvedl starosta Lednice Libor Kabát v obecním zpravodaji.

Rozluka lázní

2004 Hodonín a Lednice založily svazek obcí Jihomoravské lázně

2005 až 2006 postavil lázeňské domy Perla v Lednici a Eva v Hodoníně

2018 zrušení Jihomoravských lázní a prodej lázeňských domů Hodonínu a Lednici

2019 finanční úřad chce dodanit převody 29,1 milionu Kč + penále 5,8 milionu Kč

Vedení obou radnic se předloni dohodla, že zruší svazek obcí Jihomoravské lázně, protože už účel splnil. V Lednici díky němu a unijní dotaci vznikl lázeňský dům Perla a do hodonínského komplexu přibyl pavilon Eva. Po skončení udržitelnosti dotace se obce shodly i na tom, že se majetkově vypořádají. „Prodej obou domů se uskutečnil na doporučení daňových a právních poradců za zůstatkovou cenu, tedy po odečtení získané dotace na jejich výstavbu a části daňových odpisů ke dni prodeje,“ přiblížil postup Horníček.

Pak ale finanční úřad kontroloval daň z příjmů právnických osob i svazek obcí. „Přišel se stanoviskem provést dodanění do tržní ceny obou lázeňských domů,“ upozornil mluvčí radnice. Obce tak mají zaplatit daň za majetek včetně dotace.

To zcela nepřekvapilo třeba bývalého místostarostu Hodonína a právníka Vítězslava Krabičku. „Upozorňoval jsem tenkrát na nejasnosti ohledně danění podle zůstatkové ceny. Vždy se totiž při výpočtu daně počítá s cenou obvyklou,“ přiblížil své zkušenosti Krabička. Ceny v kupních smlouvách u obou lázeňských domů přesahují třicet milionů korun. Jenže znalecký posudek jen na hodonínskou Evu činil 125 milionů korun. Finanční správa kauzu neosvětlila. „S ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti se úřad nemůže vyjadřovat k jednotlivým daňovým subjektům ani ke konkrétním řízením či postupům,“ dodal ředitel sekce krajského Finančního úřadu David Stančík.