Jako jeden ze zakladatelů tohoto sdružení i jeho dlouholetý činovník ve funkcích nejvyšších, jsem měl na starosti především programovou stránku, ediční činnost a propagaci sdružení. Mezi určitě nejzásadnější počiny právě v ediční činnosti patřilo vedle vzniku časopisu Folklor (v roce 1990), také založení tradice vydávání informačního kalendáře folklorních akcí, který vyšel poprvé v roce 1992. Tehdy to byla nevelká tiskovina obsahující snad jen několik desítek termínů především nejznámějších folklorních festivalů a slavností, doplněná o shromážděná data vystoupení, koncertů a tanečních zábav pořádaných folklorními soubory.

V tom čase to byl docela zlomový počin a v podstatě první informační materiál tohoto typu vydávaný pro širokou členskou základnu Folklorního sdružení i veřejnost. Teprve později se pak objevily různé další soubory regionálních kalendářů folklorních a kulturních akcí vydávaných redakcemi novin, kulturními domy nebo městskými či obecními úřady. Z pohledu etnografa a historika připomínám, že v budoucnu mohou být tyto roční kalendáře zajímavým zdrojem informací o kulturním dění a folklorním hnutí v naší zemi.

Postupem let se kalendář stal velmi vyhledávanou a oblíbenou tiskovinou, která provázela milovníky lidové kultury a folkloru z celé České republiky během příslušného kalendářního roku a byla jim nápomocná při vyhledávání zajímavých folklorních turistických cílů. Byly roky, kdy se v kalendáři, později rozšířeném i o jazykové mutace a zasílaném vybraným krajanským centrům v zahraničí, uvádělo na celý rok kolem 800 nejrůznějších informací, dat a anotací konkrétních folklorních akcí a pořadů.

Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica k vydání jubilejního 20. kalendáře folklorních akcí ČR 2011 poznamenává: „Rok 1990 je rokem změn. Jednou z nových organizací bylo i Folklorní sdružení ČR, tato zájmová, společenská, nezávislá a nepolitická organizace dětí a mládeže. O dvě desetiletí později, na prahu roku 2011, je už sdružení vskutku stárkem folkloru v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Stojí za ním více než 400 folklorních souborů s téměř 14.000 aktivními členy, 60 festivaly a slavnostmi a 17 regionálními sdruženími. Ve spojitosti s vydáním jubilejní 20. rukověti folklorního roku věřím, že kalendář přispěje k tomu, aby si cestu mezi velmi početnou komunitu milovníků českého, moravského a slezského folkloru našli i další lidé z domova i ze zahraničí.“

Informace o akcích

Nový „Kalendář folklorních akcí v České republice“ na rok 2011 přináší stovky dat a informací o připravovaných folklorních akcích shromážděných od členských souborů z celé České republiky. V úvodu jsou tabulkově zpracovány informace o připravovaných mezinárodních folklorních festivalech (celkem 23 akcí), lidových slavnostech (37) a významných akcích FoS ČR (7). V další části publikace jsou postupně v každém měsíci dle dat uváděny anotace plánovaných akcí. Místní rejstřík přináší pro rychlou orientaci celkem 216 lokalit, v nichž jsou akce pořádány. Ze Slovácka zde nalezne čtenář informace o akcích v Břeclavě, Buchlovicích, Hluku, Hodoníně, Kunovicích, Kyjově, Luhačovicích, Mikulčicích, Mikulově, Moravské Nové Vsi, Petrově, Strání, Strážnici, Svatobořicích-Mistříně, Šardicích, Tvrdonicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Velké nad Veličkou a Veselí nad Moravou.

Každá zařazená akce obsahuje kromě základních informací (datum, den konání, název akce, lokalita) také textovou anotaci a informaci o kontaktní osobě (jméno, telefon, mailová a příp. webová adresa). Tím získá čtenář kompletní základní informace o vyhledávané folklorní akci a další potřebné vědomosti (například podrobný denní program) může vyhledat na internetu. Kniha navíc obsahuje nejen informace o folklorních pořadech na stanicích Českého rozhlasu, v Radiu Proglas a v České televizi, ale také adresář internetových stránek s folklorní tematikou. Samostatně jsou vyčleněny akce Slováckých krúžků Praha a Brno, zajímavostí jsou termíny vinařských akcí, vybraných festivalů na Slovensku nebo termíny výročních lidových zvyků se vztahem ke kalendáři roku 2012.

Publikace na rozdíl od minulých let neobsahuje více zajímavých barevných fotografií z folklorních festivalů, ale obálka přináší soubor sedmi fotografií událostí, které již byly zapsány na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o fotografie slováckého verbuňku, který tuto poctu získal v roce 2005, o záběry z masopustních průvodů z Hlinecka (zápis v roce 2010) a o momentku z kunovské jízdy králů. Právě u této další unikátní tradice lidové kultury zahájilo již Ministerstvo kultury ČR proces, který by měl v nejbližších letech vyvrcholit dalším zápisem.

FRANTIŠEK SYNEK