Právě zajištění bezpečnosti plavebního provozu a hladkého průběhu dalších rekreačních sezon bez rizika omezování plavby je hlavním důvodem oprav opevnění na vodní cestě, které láká zvyšující se počet návštěvníků a samozřejmě i plavidel. „Po úspěšné plavební sezoně 2022 od podzimu pokračujeme v opravách opevnění Baťova kanálu v úseku od mostu Valcha po Výklopník. Tato část oprav navazuje na již opravený úsek Výklopník – jez Sudoměřice, kde hlavní stavební práce byly dokončeny v první polovině loňského roku,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

S opravami mezi vyhledávanou technickou památkou s přístavištěm a mostem se mohlo následně pokračovat po vypuštění tohoto úseku, a to pracemi na odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. „V opravovaném úseku obnovujeme parametry plavební dráhy, opravujeme břehy a zajišťujeme jejich stabilizaci. Po konci hlavní plavební sezony budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby. Zemní materiál z koryta toku se bude mimo jiné ukládat do přísypu hráze, do kterého provedeme výsadbu stromů a porostů, žádoucích jak z hlediska zájmů biodiverzity, tak z pohledu turistiky,“ sdělil Gargulák.

Archeologové dokončují průzkum na trase budoucí dálnice D55 u Moravského Písku.
Dálnice D55 na Hodonínsku povede přes někdejší sídliště. Důkazy vydává půda

Jak doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař v tiskové zprávě, veškeré práce v korytě toku jsou naplánované tak, aby byly dokončené před zahájení nové hlavní plavební sezony. I když práce budou pokračovat i pak. „Avšak již pouze mimo koryto, aby nenarušovaly průběh a plynulost plavby. Konkrétně půjde o finální terénní úpravy včetně dosypání hráze,“ dodal Chmelař s tím, že práce si celkově vyžádají náklady ve výši téměř pětačtyřiceti milionů korun. Na obě na sebe navazující etapy jdou peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.