Řidiči zde projíždějí bez zdržení, dokončení prací plánuje ŘSD v říjnu.

Nová stezka pro pěší a cyklisty v Hodoníně vede vedle železniční tratě na Mutěnice a spojuje střední a dolní cestu lokality Výhon.
Cyklistům a chodcům slouží v Hodoníně dvě stě metrů stezky za čtyři miliony