„Jejíž elegantní koncepce zapadá do celkového rázu krajiny a vhodně avšak nenásilně ji doplňuje,“ nastínil novinku pro pěší a cyklisty v dokumentaci Martin Čožík, projektant statik ve společnosti J2L Consult. Navíc Veselí s Birminghamem může spojovat právě hutnická tradice výroby železa.

U zahrádkářské kolonie Šlajza se zatím rýsují základy pro nové přemostění. To ale lidé uvidí na místě až po ukončení všech betonáží. „Počítá se s tím, že se tam lávka umístí jako celek koncem března či začátkem dubna,“ přiblížil veselský místostarosta Pavel Bouda.

Uživatelé se jí mají dočkat kompletní a v plném lesku během května. Stavba za téměř půldruhého milionu má sloužit nejen blízkým zahrádkářům. „Je tam pěkné prostředí, které svádí k procházkám mnoho dalších lidí, včetně mě,“ podotkl Bouda. Atraktivní je blízké okolí řeky Moravy i její slepá ramena. Lidé se sem dostávají především z ulice Na Hrázi.

Nejkritičtější hodnocení

Důvod pro vybudování nové, robustnější a širší lávky byl jednoznačný. Současná chátrající lávka je v havarijním stavu. „Odborná firma, která posuzuje městské mosty a lávky, dala té přes Svodnici nejkritičtější hodnocení,“ vysvětlil místostarosta. Posudek upozorňoval mimo jiné na silné prorezivění, rozpadlý beton, propadlou mostovku, velmi nebezpečné zábradlí a především, že nesplňuje podmínky pro pěší ani cyklistický provoz.

Zatím se ale bude dál klenout přes Svodnici. A to až do doby, než dva metry od ní propojí oba břehy lávka nová. Starou pak dělníci odstraní. Nová téměř osmnáctimetrová lávka bude oproti ní zhruba dvojnásobně široká, a to 1,65 metru. Tedy tak, aby se po ní dalo jít pohodlně i vedle kola. „Použití železobetonu se předpokládá pouze pro založení stavby a opěry lávky. Pochozí plocha je řešena ocelovým roštem, přímo uloženým na konstrukci lávky,“ přiblížila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Přemostění bude navíc výše nad hladinou, proto aby nedošlo k jejímu poškození při úrovni hladiny stoleté vody. „Bude připravena odolávat také velké vodě, která na místním toku zjara bývá,“ dodala mluvčí radnice. (pt)