„Původně patřila budova Svazu výtvarných umělců moravských a po jeho zrušení převzala tehdejší Umělecký dům v roce 1960 státní správa a vznikla samostatná Galerie výtvarného umění,“ připomněl založení státní galerie její ředitel Josef Fantura.

Budova podle něj za ta léta dostala zabrat. „Už začalo zatékat okny, která potřebují natřít. Kromě nich natíráme bílou barvou také všechny zárubně a dveře,“ vyjmenoval Fantura. Opravovat se budou také podlahy ve vestibulu i v sále, kde galerie pořádá vernisáže.

„Parkety potřebují vybrousit a napustit voskem, aby zase padesát let vydržely,“ upozornil ředitel. Kromě toho se díky opravám změní také vestibul. Ten získá větší obslužný pult, další osvětlení a výměny se dočkají také pětatřicet let staré židle. Opravy, které jsou pod dohledem památkářů, budou trvat celé prázdniny. Kvůli nim musela galerie pro návštěvníky zavřít. „V celé galerii se opalují, brousí a natírají okna, bude se opravovat elektřina a hromosvod,“ vysvětlil Fantura, proč musela galerie, byť nerada, přes léto přerušit provoz.

Otevřou výstavou

Otevřít by se návštěvníkům mohla po prázdninách 22. září, a to velkou výstavou připravenou právě k padesátému výročí vzniku galerie. „Pokud to tedy vše dobře dopadne, protože opravy provádí asi osm firem,“ upozornil ještě pro jistotu ředitel.

K výstavě připravuje galerie vydání menšího almanachu, který přiblíží její padesátiletou existenci. „Bude prezentovat jednak to, co se nakoupilo do sbírek od roku šedesát až do současnosti, co jsme získali ministerskými nákupy či dary, jednak to, co se za padesát let v galerii všechno změnilo i jaké výstavy se tam pořádaly,“ přiblížil Fantura. Výstavu doprovodí i kulturní akce a také odborné kolokvium. „To připomene významné postavení galerie v rámci systému českých galerií, že jsme členem Rady galerií České republiky i to, že galerii řídily různé instituce, ať již okres, ministerstvo kultury či Jihomoravský kraj, který je naším současným zřizovatelem,“ dodal Josef Fantura.

Z uměleckých děl výstava představí všechny sbírky maleb, kreseb, grafiky, plastik i fotografií. Budou k vidění jak historická díla, tak také současných žijících autorů získaná při různých výtvarných setkáních umělců v galerii, z autorských depozitářů či z výstav, jež se v Hodoníně uskutečnily.

„Na oslavy pozveme zástupce významných galerií z České republiky i ze Slovenska a samozřejmě výtvarníky z našeho regionu, kteří v galerii vystavovali a kteří tu mají v uvozovkách domovské právo. Pozvané budou i další významné osobnosti kulturního života a zástupci města i kraje,“ uzavřel ředitel Galerie výtvarného umění v Hodoníně Josef Fantura.