Lidé kvůli pracím musí na určitých místech počítat s tím, že budou potkávat techniku. „Konkrétně v prostoru Kyjova se bude jednat o pohyb vozidel kontraktora prací z dočasné báze na jednotlivá místa měření v období prosinec až březen," informovala ředitelka úseku geologie MND Jana Hamršmídová.

Kyjovská radnice ale ujišťuje, že do běžného života místních měření zasáhne jen okrajově. „Podle vedoucího projektu má být omezení občanů minimální," sdělil kyjovský místostarosta Antonín Kuchař. Rušnější pohyb ve městě naopak očekává starosta Ždánic Vladimír Okáč. „Částečně se to obyvatel dotkne, protože některé body měření jsou v intravilánu. Použitou techniku musela obec schválit. Některé pozemky jsou soukromé, další městské," vysvětlil Okáč.

Průzkum má za cíl najít další ložiska ropy a plynu. Podle MND může také posílit národní energetickou bezpečnost a přispět k tomu, že se výrazně nezvýší ceny energií v České republice. „Seizmické měření je prvním krokem při vyhledávání nových konvenčních ložisek ropy a zemního plynu. Zjištěná data využijí naši experti spolu s dalšími geologickými informacemi k tomu, aby posoudili uhlovodíkový potenciál území," nastínila Hamršmídová. Jak dále uvedla, podobná měření se uskutečnila už dříve, naposledy vloni v okolí Mikulova, Sedlece, Mušovských jezer a Pálavy. „Troufáme si tvrdit, že vše se událo bez problémů," upozornila ředitelka úseku geologie.

Hamršmídová zároveň ujistila, že už od začátku přípravy projektu na Kyjovsku je MND se všemi obcemi, kterých se bude měření dotýkat, v kontaktu. „Vysvětlujeme a odsouhlasujeme jak s úřady, tak s místními obyvateli chystané práce," řekla. Ty mají spočívat v roztažení kabeláže a práce vibrátorů na předem vytyčených místech, které jsou plánované až na poslední dva měsíce. „Kabeláž, přesuny techniky i vibrační práce jsou navržené tak, aby ovlivňovaly život v obcích minimálně. V intravilánu města Kyjov dokonce využijeme bezdrátovou technologii," uzavřela Hamršmídová. Podle ní by místní žádné kabely obtěžovat neměly. „Pohyb těžší techniky, takzvaných vibrátorů, nebude v Kyjově trvat déle než jeden den," dodala Hamršmídová.