„Guvernér je po prezidentovi a premiérovi třetím nejvýznamnějším mužem v zemi,“ uvedl Singerovu přednášku ředitel spolupořádající Regionální rozvojové agentury Jižní Morava Vladimír Gašpar. Druhým pořadatelem byla Okresní hospodářská komora Hodonín.

Dvaačtyřicetiletý šéf České národní banky seznámil posluchače se vznikem, vývojem a dopadem světové finanční a hospodářské krize na některé z národních bank a na ekonomickou strukturu těch hospodářsky vyspělejších zemí. „Krize nás posunula o tři roky zpátky. U některých zemí to bylo ale horší. Například Řecko se vrátilo do poloviny devadesátých let,“ řekl Miroslav Singer.

Kromě některých zajímavostí, jako že je Česko méně zadlužené než sousední Rakousko, nebo že většina ekonomiky je z krize venku, upozornil i na některé horší jevy. „Stavebnictví ještě čekají těžké roky,“ podotkl Singer.

Ke vstupu České republiky do eurozóny byl gurnér skeptický. „Myslím si, že to bude ještě několik let jen teoretická debata,“ mínil.

Tématem konference ale bylo Jak pomoci k vyšší konkurenceschop­nosti hospodářsky slabému okresu Hodonín? To ve svém příspěvku snažil nastínit vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje Ivo Minařík. „Máme pilotní mikroregiony pro zavedení systémového přístupu podpory, pro které je připraven zvláštní dotační titul. Z každého hospodářsky slabého regionu je vybrán ten nejslabší správní obvod. V okrese Hodonín je to Horňácko,“ uvedl Minařík s tím, že další podpora ve formě dotace by mířila začínajícím podnikatelům.