Před dvěma lety gymnázium navštívili pěstitelé z Mexika a Guatemaly. „Jejich silné příběhy nás v propagaci myšlenky fair trade utvrdily,“ řekl ředitel s tím, že spravedlivý obchod zařadili do několika průřezových témat, jako jsou Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Jak doplnila pedagožka Monika Mikulincová, fairtradová problematika je zařazená do zeměpisu, občanské výchovy, základů společenských věd, dějepisu, přírodopisu, biologie a výtvarné výchovy. „Na naší škole máme výukové programy s názvy Šaty dělaj člověka a Hořká chuť čokolády organizace NaZemi, kde měli studenti možnost seznámit se s s pracovními podmínkami v zemích globálního Jihu a na mapě zrekonstruovat trasu, kterou urazí kus oděvu z bavlníkových polí až do jejich šatníku,“ přiblížila Mikulincová.

Škola navíc uspořádala Férovou snídani, Ekojarmark a loni v říjnu se zapojila do celorepublikového happeningu Výstava na stromech. „Fairtradová káva je k dispozici návštěvám školy ve sborovně a v kanceláři ředitele. Díky podpoře města škola může zvát lektory do výuky z expertních organizací k lekcím, které se týkají globálních témat,“ uvedla mluvčí kampaně pro fairtrade v Česku a Slovensku Lenka Dvořáková.

Hodonínské gymnázium se stalo již dvaadvacátou školou s titulem Fairtradová škola v České republice. „Zavázala se tím k propagaci myšlenky fair trade i nadále,“ podotkla Dvořáková.Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. „Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tak zvaného sociálního příplatku, který se investuje do projektů místního rozvoje,“ dodala mluvčí s tím, fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE®.