Kauza neoprávněných gynekologických vyšetření se dostala do finále. Lékaři z Hodonínska totiž Nejvyšší správní soud zamítl jeho kasační stížnost. S námitkami proti vyloučení z České lékařské komory tak neuspěl ani u odvolacího soudu.

Rozsudek soudního senátu je poměrně zásadní. Odpovídá totiž zákazu činnosti povolání na území České republiky. „Šlo o flagrantní porušení zákona. Naše vyloučení potvrdil soud. Od pravomocného rozhodnutí došlo také k výmazu jeho jména z registru komory,“ sdělil tento týden Deníku mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

Jak připomněl, lékařskou praxi může lékař vykonávat pouze tehdy, je-li členem komory. Právní mocí rozhodnutí o vyloučení z České lékařské komory zaniká i oprávnění k výkonu tohoto povolání.

Pro tento postihl se rozhodla čestná rada České lékařské komory, když doktora P. N. uznala vinným z disciplinárního provinění. Toho se měl dopustit už před třemi lety.

„Jako praktický lékař v ordinaci nutil během roku 2021 nejméně dvě pacientky ke gynekologickému vyšetření prováděnému jím osobně, pod pohrůžkou vyřazení těchto pacientek z registrace, ukončení péče o ně či nepřijetí do péče, aniž by měl od Krajského úřadu Jihomoravského kraje uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a aniž by pro zmíněné ukončení péče či nepřijetí péče byly splněny zákonem stanovené důvody, a u nejméně jedné pacientky zmíněné gynekologické vyšetření v lednu 2021 provedl,“ cituje komoru soudní spis ke kasační stížnosti lékaře, který tak měl porušit nejen zákonné podmínky u odborné způsobilosti, ale také etický kodex komory.

Neetičnost jednání potvrdil také soud

Také krajský soud viděl jednání lékaře jako neetické. „Nedbal ani toho, že pacientky byly oprávněny odmítnout jím nabízené lékařské úkony, které nadto byly velmi intimní povahy (vaginální vyšetření). S tímto hodnocením se krajský soud ztotožňuje,“ uvedla v srpnovém rozsudku předsedkyně senátu krajského soudu Barbora Berková.

Lékař si naopak stěžoval na to, že soud nepřihlédl k jeho dosaženému vzdělání a odborné kvalifikaci a že v České republice složil první a druhou atestaci z vnitřního lékařství a první atestaci ze všeobecného lékařství.

Želvy uhlířské v hodonínské zoologické zahradě.
FOTO: Nové lákadlo v Zoo Hodonín, narodila se želva uhlířská. Podívejte se

„Dále má atestaci z oboru rodinné lékařství, kterou získal ve Švédsku. Ta zahrnuje mimo jiné i odbornost v oblasti pediatrie a primární gynekologie. Zahraniční atestace měla být automaticky uznána na základě právních předpisů Evropské unie, a to minimálně v té části, ve které se zahraniční program shoduje s českým,“ hájil se vyloučený lékař v kasační stížnosti.

K tomu se také komora jasně vyjádřila. „Atestace získaná v oboru rodinné lékařství, tedy v oboru pro český právní řád neznámém, neznamená přiznání specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví. Platná právní úprava neumožňuje stěžovateli provádět gynekologická vyšetření,“ stojí v odůvodnění.

Podobně to také viděl senát Nejvyššího správního soudu. „Oprávnění k poskytování zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví neměl a jak správně uvedl krajský soud, otázka uznání zahraniční kvalifikace nebyla předmětem tohoto řízení,“ zmínil v únorovém odůvodnění předseda senátu Petr Mikeš.

Zároveň soud uvedl, že stěžovatel nebyl ani oprávněný ukončit péči o pacientky, které nedaly souhlas ke gynekologickému vyšetření. Nejvyšší soud tak dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. Navíc proti tomuto rozsudku už nejsou opravné prostředky.

Soud tak posvětil poměrně výjimečné vyloučení z komory. „Není to ani jeden lékař ročně,“ vyjádřil se mluvčí České lékařské komory k četnosti vyloučení s tím, že o zpětné přijetí může lékař požádat po uplynutí pětileté lhůty.

Hájil se tím, že byl dosud bezúhonný

Soud přitom ještě začátkem loňského listopadu přiznal kasační stížnosti odkladný účinek, a to zejména pro to, že z ničeho v tu dobu nevyplývalo, že by lékař pokračoval v jednání, pro které s ním bylo vedeno disciplinární řízení. Právě pro udělení odkladného účinku se hájil tím, že pracuje jako lékař již devětadvacet let a byl dosud trestně i profesně bezúhonný.

„Újmu spatřuje v poškození profesní pověsti, na majetku, ve vyloučení z komory, ztrátě zaměstnání a veškerých příjmů, v nutnosti propustit čtyři zaměstnance a vyplatit jim odstupné,“ stálo v návrhu na přiznání odkladného účinku s tím, že dva tisíce devět set pacientů může ztratit svého praktické lékaře.

V Hodoníně začínají opravy plynovodu, dotknou se centra i cyklostezky. Snímek je ilustrační.
V Hodoníně začínají opravy plynovodu, dotknou se centra i cyklostezky

Toho se pokoušela redakce v úterý zastihnout telefonicky, do uzávěrky se nevyjádřil.