Pro tyto oslavy si sbor zvolil druhý červencový státní svátek. Jedinečné příležitosti využil současně k uspořádání okrskové soutěže hasičů, které se zúčastnila družstva z blízkého okolí.

Pro domácí hasiče byl tento den významný také proto, že se družstvo z Čejkovic mohlo po dvou letech podobné soutěže zúčastnit. V hojnější účasti čejkovických na soutěžích totiž brání zastaralá technika a nedostatek financí na její obnovu. V současné době má čejkovický sbor asi sedmadvacet lidí, z toho čtyři ženy.

„Asi největším problémem, se kterým se nyní potýkáme, je zastaralé vybavení zhruba z let 1975 až 1980. Nová technika je velmi drahá,“ posteskl si dobrovlný hasič Lukáš Košulič. Přestože hasičských soutěží se čejkovičtí nyní neúčastní, dokáží být svému okolí prospěšní a rádi pomohou tam, kde je třeba. Poměrně nedávno zasahovali například při požáru Neochemu v Hovoranech nebo při povodních.

„Většinou nás volají hasiči z Hodonína, ale také obec. Tady jsme několikrát posloužili například při čerpání vody ze sklepa či při splachování silnic,“ vyjmenovává Košulič. Kromě veřejně prospěšné činnosti se hasiči zapojují také do společenského a kulturního života. Od roku 2000 pořádají každoročně na čejkovické orlovně hasičský ples.