„Snažíme se stále udržovat tradici hasičů v naší obci. Zúčastňujeme se také několika soutěží nejen místních, ale i v širokém okolí,“ sdělil starosta Sboru místních dobrovolných hasičů Dalimil Ňorek. Ten se stal hlavou sboru před šesti lety po krátkém bezvládí.

To se podle něj právě neblaze podepsalo na celkovém stavu a připravenosti mužstva. Nyní už prý zavládl pořádek. „S novým vedením přišly také nové cíle, a tím je především obnovit poněkud pošramocenou prestiž sboru a navázat na úspěchy svých předchůdců,“ zdůraznil Ňorek.

Víkendové oslavy byly pestré a návštěvníci mohli zhlédnout v sobotu na noční obloze barevnou fontánu, která sahala až do výšky několika desítek metrů.

Neděle patřila především odpolednímu průvodu obcí, kde vystoupily také místní mladé mažoretky. Od druhé hodiny odpolední hasiči předvedli vývoj a ukázky techniky, kterou momentálně mají k dispozici.

Půl hodiny po třetí lidé s napětím sledovali soutěž v požárním útoku. V současné době ve sboru působí dvaadvacet mužů a skupinka osmi žen.

Vrbecké vedení sboru už dlouho usiluje o zmodernizování hasičské zbrojnice. „Předpokládám, že se nám to i podaří,“ dodal starosta sboru.