Přítomnost krav na pastvině přitáhla už necelé dva měsíce po zahájení projektu vzácného brouka, který prozatím nemá české jméno. „Tento brouk z rodu lejnožroutů se živí exkrementy býložravců, kteří se pasou volně a nejsou odčervení. Na Kosteliskách našel vhodné útočiště. V Česku patří mezi ohrožené druhy s těžištěm výskytu na jižní Moravě,“ uvedl jednatel jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.

Plochy spásané uherským stepním skotem a smíšeným stádem ovcí a koz přilákaly koncem jara početná hejna hus. „Býložravci vypasením vyšších rostlin vytvořili pro husy dokonalou pastvinu s ploškami nižší trávy. Zaznamenali jsme až stovky hus včetně mnoha rodin s mláďaty,“ popsal Ondřej Ryška ze stejné pobočky.

Veronika Neničková (na snímku) byla pověřena dočasným vedením Nemocnice Kyjov.
Krajští radní otevírají konkurz na ředitele nemocnic v Kyjově i Hodoníně

Na vypasených plochách nachází potravu také mnoho dalších ptáků. „Pozorovali jsme například několik druhů bahňáků. Čejky chocholaté, kulíky říční, vodouše kropenaté či pisíky obecné. Potravní specialista včelojed lesní sem létá lovit vosy,“ doplnil Čamlík.

Začátkem července dvě ze čtyř krav porodily mláďata. Stádo se tak rozrostlo na šest. Krávy dovezli chovatelé ze slovenské lokality Ostrovik. Ornitologové si od skotu na Kosteliskách mimo jiné slibovali, že pomůže s potlačením invazního zlatobýlu a obnoví a rozšíří přírodně cenné biotopy. „Cíl se daří plnit. Krávy pastvou velmi výrazně potlačily zlatobýl. Kromě toho také zredukovaly rákos, okusují náletové dřeviny a přirozeně prosvětlují les,“ uvedl Čamlík.

Soud muži uložil trest pěti let vězení. Dceři musí zaplatit padesát tisíc korun.
Je mi blujno, řekl otec z Hodonína. Dceru přinutil k orálnímu sexu

Ještě před třemi lety byla v ptačím parku neprostupná džungle rostlin. Během několika let se péčí a obnovou podařilo území otevřít a zpřístupnit. Do roku 2042 chce mít Česká společnost ornitologická funkční ptačí park v každém kraji republiky. Aktuálně má čtyři.