Dobu vyhlásil jedenáctého července na žádost hasičů. Pro obyvatele jižní Moravy znamenala v místech se zvýšeným nebezpečím požáru zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření s výjimkou elektronických cigaret a odhazovaní hořících nebo doutnajících předmětů. Nesměli také používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Požár pole u Brankovic.
Pole obilí v plamenech: hasiči bojovali s požárem u obce Javůrek i jinde v kraji

Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti padesáti metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur nebo sklady sena, slámy a obilovin. Jsou to také místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, naskladňováním pícnin a obilovin a podobně.