Taková možnost se již dnes naskytne lidem v Dolních Bojanovicích. Obec totiž udělala z historické cesty naučnou stezku, která se kříží s Moravskou vinařskou stezkou Podluží.

„Při šetření našel zahradní architekt v Dolních Bojanovicích historickou úvozovou cestu, která byla v minulosti využívána zejména zemědělci ke svozu plodin do obce,“ informovala místostarostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

„Hlubočka“, jak se úvozové cestě říká, je zhruba tři sta dvacet metrů dlouhá a nachází se ve směru ke Starému Poddvorovu.

„Cesta je ve velmi atraktivním prostředí, v bezprostřední blízkosti sklepní uličky křižující Moravskou vinařskou stezku Podluží. Byla však ve velmi špatném stavu. Svahy byly nedostatečně zpevněné a pokryté pouze náletovými rostlinami,“ nastínila místostarostka. Ta dodala, že sem lidé spíše vyváželi komunální odpad.

„V minulosti ale, podle dochovaných pramenů, cesta sloužila lidem spíše jako přepravní a klidová zóna,“ přiblížila Rajchmanová.

Radnice se proto rozhodla cestu opravit a vyčistit a na její svahy vysadit stromy a keře. „Je zde také lavička a informační panel, který lidem přiblíží historii Hlubočky,“ upozornila Rajchmanová. Moravské naftové doly obci na projekt přispěly sto tisíci korunami z grantu Energie z přírody.

Slavnostní otevření opravené cesty se uskutečnilo včera.