V komnatách tak návštěvníci narazili třeba na krále Jiřího z Poděbrad a jeho dceru Kateřinu, Matyáše Korvína, Jana Amose Komenského, zbojníka Žilku i poslední majitele strážnického panství z hraběcího rodu Magnisů. Na nádvoří jim šermířské představení i rytířský turnaj předvedli členové skupiny historického šermu Lucius z Brna. O ukázky dobových tanců se postarala skupina Porta Temporis z Napajedel. Mezi jednotlivými výstupy si zájemci mohli prohlédnout jedinečnou výstavu Lidový oděv na Moravě, která znázorňuje kroje z různých oblastí.

Historie strážnického zámku sahá do druhé poloviny třináctého století. Zámek býval původně vodním hradem se strážní funkcí, proto také nemá podzemí. "Pod ním se nachází jen tisíce dřevěných pilotů, které byly zaražené do bažinatého terénu. Na nich byly naskládány pískovcové desky," přiblížil ředitel.

Současnou novorenesanční podobu zámek získal v druhé polovině devatenáctého století. "V roce 1861 byla dokončena přestavba, která spojila do té doby nesourodá křídla. Zrušil se rozsáhlý val, který zámek uzavíral od parku," dodal Šimša.