Výběrové řízení se má uskutečnit v dubnu. „Bohužel s ohledem na zákon o zdravotních službách nemá město žádné jiné právní prostředky k zajištění nového místa praktického lékaře,“ uvedl mluvčí veselské radnice Jakub Zbořil.

Vedení města uvedlo ve svém zpravodaji jako pravděpodobný termín obnovení činnosti ordinace letošní červen. Do té doby se mají o akutní stavy a předpis nutných léků starat ostatní praktičtí a odborní lékaři v místě bydliště pacienta, a to i bez registrace u těchto doktorů.