Problémy se záškoláctvím, šikanou, drogami, krádežemi, tuláctvím, prostitucí, či například s projevy extremismu v minulosti. I takové nelichotivé údaje by se o svém mladistvém klientovi do osmnácti let mohl z centrální databáze dozvědět například soudce u Okresního soudu v Hodoníně, který se jeho chováním bude zabývat o pár let později kupříkladu v souvislosti se sprejerstvím. Stejné údaje jako justice bude mít ve stejné chvíli k dispozici i sociální pracovnice, které se po zadání osobních údajů objeví na monitoru konkrétní skutky mladistvého hříšníka.

„Takzvaný Systém včasné intervence, který by chtělo od 1. ledna roku 2011 zavést jako první v okrese i Město Hodonín, by totiž propojil řadu institucí řešících problematiku delikventní mládeže,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Radnice by v případě úspěchu u expertní komise získala na projekt až osmdesát procent jeho nákladů.

Jednohlasně mu už podporu odhlasovalo hodonínské zastupitelstvo.

Větší přehled a dostupnost informací

„Pokud s projektem uspějeme, informačně se propojí oddělení sociálně–právní ochrany dětí se soudy, státní i městskou policií, probační a mediační službou, či státním zastupitelstvím,“ vysvětlila Kotásková.

Jiné instituce – například nemocnice a školy, by podle ní do registru mohly vkládat údaje o dítěti a rodině třeba při podezření na zanedbání péče, týrání dítěte, výchovné problémy v rodině, požívání alkoholu či šikanu ve škole.

Na mušku si tedy systém vezme i protiprávní jednání směrem k samotnému dítěti, oběti a také svědky trestné činnosti do osmnácti let.

„Cílem projektu není přitom jen vytvoření databáze dětí s problémovým chováním. Je jím především rychlá a účinná pomoc ohroženému či protiprávně jednajícímu dítěti a jeho rodině,“ doplnila mluvčí hodonínské radnice.

Efekt přinese systém také do práce Probační a mediační služby v Hodoníně. Také ta je jednou z institucí, která s problémovými dětmi v jednotlivých řízeních pracuje.

„Jde nám zejména o odklon dítěte od kriminální kariéry. Následně pak o zkvalitnění systému péče o rizikové děti na území hodonínského okresu,“ uvedla za Probační a mediační službu sídlící na Národní třídě v Hodoníně Lenka Preisslerová.

O tom, že centrální databáze údajů přinese zjednodušení a zrychlení práce mezi institucemi, které se rizikovým chováním zabývají, je přesvědčen také ředitel Městské policie v Hodoníně Jindřich Vašíček.

Zatím tento projekt funguje podle něho asi ve třiadvaceti městech v republice. Největší efekt bude ale mít teprve po propojení databáze v rámci celé republiky.

„Tak se například sociální pracovnice nebo policie v Hodoníně okamžitě dozví, že nějaké dítě třeba kradlo v obchodě v Praze,“ vysvětlil konkrétně podstatu rychlé komunikace mezi institucemi šéf strážníků, kteří budou do Systému včasné intervence také napojeni.