Pod potřebu nové městské bytové výstavby by se podepsal i Adam Brázda z Hodonína. „V našem městě se dlouhodobě nestaví nic pro mladou a střední generaci. Nic, co by bylo finančně dostupné. Proto by se do toho mělo zapojit město,“ je přesvědčený Brázda.

V podobném duchu se nese i petice, která mluví o základním lidském právu, kterým je bydlení. Podepsalo ji čtyři sta padesát lidí, z toho více než čtyři stovky z Hodonína. Informoval o tom člen petičního výboru a zastupitel města Jan Navrátil. Podpisy postupně přibývaly od srpna do posledního jednání zastupitelstva. A právě Navrátil, který je služebně nejstarší zastupitel okresního města, také interpeloval vedení radnice a seznámil s touto podpisovou akcí účastníky poslední zastupitelstva. „Petice reagovala mimo jiné na skutečnost, že ve volebním období 2018 – 2022 nebyl z prostředků města postavený ani jeden byt a město Hodonín dlouhodobě na bydlení vynakládá minimální finanční prostředky. Dokonce i připravované akce, například výstavba bytů v ulici Horní Plesová, se zadrhly na několik let,“ poukázal opoziční zastupitel Navrátil.

Část Křičkovy ulice v Hodoníně, kam se má rozšířit vyhlášková zóna se zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti.
Suchá vyhláška. Hodonín rozšíří zákaz popíjení alkoholu venku. Do Křičkovy ulice

Lidé i zastupitelé se mohli v podkladech pro úterní jednání zastupitelstva seznámit s celou odpovědí starosty Libora Střechy, kterou jednohlasně odsouhlasili i radní. V ní se mimo jiné zmiňuje hledání zajištění sociálního bydlení a bydlení pro další cílové skupiny, jako jsou mladá manželství, důchodci a pro město důležité profese. „Jako jedna z vhodných lokalit se nadále jeví volná plocha v ulici Horní Plesová, kde byla možnost nové obytné zástavby v minulosti ověřená zpracováním územní studie. Přípravné práce začaly v uplynulém volební období, a to konkrétně v první polovině roku 2021,“ stojí v odpovědi starosty s tím, že po červnovém zásahu Hodonína tornádem se musely některé projekty, včetně toho v Horní Plesové, pozastavit. „Přípravu přerušilo tornádo a potřeba soustředit se na obnovu poničených ploch a městských zařízení,“ konkretizoval mluvčí radnice Josef Horníček.

Editor Deníku Lukáš Ivánek.
Emoce a kulturní dům v Hodoníně. Chceme spíše folklor a akce pro rodiny s dětmi?

K tomuto záměru se vedení města letos vrací s tím, že v rozpočtu na tento rok už figuruje půlmilionový obnos určený projekční práce. Ten také v úterý zastupitelé schválili při úpravě miliardového rozpočtu města. Výsledný bytový komplex by mohl nabídnout zhruba padesátku bytů s odhadovanými náklady mezi 250 a 300 miliony korun. „Snahou bude hledat vhodné dotační tituly pro možné spolufinancování,“ doplňuje starosta v radou schválené odpovědi, za kterou v úterý večer také v zastoupení Navrátila poděkovala zmocněnkyně petičního výboru Lenka Ingrová. Naopak lídr nejsilnější opoziční strany Vítězslav Krabička před úpravou rozpočtu zmínil i další lokality pro možnou výstavbu bytových domů na městských parcelách, a to například v Patočkově ulici v místní části Bažantnice či přímo na Masarykově náměstí.

Podobně jako odpověď vedení města na interpelaci vyznívá i aktuálně předložená zpráva o plnění koncepce bytové politiky. Tady zmíněný původní, předtornádový harmonogram výstavby bytů v Horní Plesové počítal se zahájením stavebních prací v roce 2025, je ale z uvedených důvodů souvisejících se živlem nereálný. „Zatím není jasné ani o jaký typ bytového domu půjde a co by měl zahrnovat. Protože je vše teprve v začátcích, o termínu realizace se v této chvíli ještě nedá uvažovat,“ doplnil poslední únorové úterý mluvčí radnice.

V současnosti je část této ulice v blízkosti křižovatky s Měšťanskou ulicí, tedy silnicí II/432, uzavřená. Důvodem jsou pokračující práce na stavbě nového polyfunkčního domu.