Zastupitelstvo města na zasedání rozhodlo o navýšení dotací směřujících hlavně k účelu energetických úspor, jako je zateplení a jiné.

Žádosti si mohou občané podávat na Městském úřadě v Hodoníně na odboru ekonomiky a financí nebo na internetových stránkách města. „Letos je k dispozici částka přes pět milionů korun,“ uvedla pro Hodonínské listy místostarostka Milena Grauová.

Autorka: Barbora Lahová