„Nové vedení města tvoří i lidé, kteří pracovali ve finančním výboru, a ti měl dvě připomínky k rozpočtu. Ty zastupitelé akceptovali a nakonec pětadvaceti hlasy z třiceti přítomných rozpočet schválili," informoval místostarosta Vítězslav Krabička (Změna/SZ).

Volení zástupci však neposvětili původně navržené investice. „Nová koalice a nová rada se jimi bude podrobně zabývat. Navíc čekáme na výsledek výběrového řízení na komunitní dům služeb, a na vysoutěženou částku. V plánu na rok 2016 bylo třicet milionů korun," uvedl místostarosta.

To byla právě nejnákladnější investiční položka navrhovaného rozpočtu. Podle něj bude nová koalice usilovat o schválení investic na prosincovém zastupitelstvu. „V případě, že ještě nebudou podrobně rozebrané, tak nic nebrání tomu, aby se schválily v lednu," řekl Krabička.

Jak uvedl vedoucí odboru ekonomiky a financí Marián Maňák, z rozpočtu na ně bude možné využít sto jeden milion korun. „Téměř v této výši v návrhu investice byly – devadesát milionů nových a devět milionů přecházejících z minulého roku," přiblížil vedoucí ekonomiky.

Podle starosty Milana Lúčky (ANO) je v současnosti důležitou otázkou, která se promítne do investic, dokončení stavebních prací na krytém plaveckém bazénu. „Prosincové zastupitelstvo by mělo navíc schvalovat celkový plán regenerace sídliště Větrná Hůrka, což nám umožní žádat o dotace a spoluúčast by pak byla navržená v rozpočtu," upozornil staronový garant rozpočtu Ladislav Ambrozek (Pozitivně pro Hodonín/KDU).

Součástí nedávných koaličních jednání byla také shoda na urychlené přípravě krátkodobého a dlouhodobého výhledu. „Z něj pak budou jasně vyplývat prioritní akce," dodal místostarosta Jiří Janda (ČSSD).