Část nábřeží slepého ramene řeky Moravy v Hodoníně je zarostlá a lemovaná nepřístupnými zahrádkami. Stezka na okraji řeky je úzká a často rozblácená. „Tady to nikdy nikdo neopravoval,“ postěžovala si procházející důchodkyně Miloslava Hobčíková.

Urbanistická studie nábřeží a přilehlých lokalit, kterou schválilo zastupitelstvo města na květnovém zasedání, ukazuje jiný obrázek.

Na místě zahrádek je naznačena cyklostezka, stromořadí a betonová cesta. Ta by měla propojit Milíčovu ulici s Jánošíkovou. Řidiči ze sídliště Jihovýchod se tak mnohem snáz dostanou do městské části Rybáře nebo na letní koupaliště. Ulehčit by se tak mělo silnicím u kostela a radnice.

„Nic nebrání tomu, aby se jednotlivé investiční záměry mohli připravovat,“ prohlásil vedoucí odboru rozvoje města Jaroslav Malát. Podle něj je studie jakýmsi návodem, který se bude splňovat postupně. Kdy se však papírové náčrty stanou skutečností, zatím není jasné. „Jak bude mít město potřebu a možnosti přistupovat k realizaci, třeba i s ohledem na probíhající opravy inženýrských sítí ze strany jejich správců a na vývoj a průběh záměrů soukromých projektů,“ upřesnil Malát.

Všechny zahrádky, které budou muset nové cestě ustoupit, už jsou ve vlastnictví města. Také překážející přízemní dům prodal jeho majitel Václav Včala už asi před pěti lety.

„Vykoupilo to město. Nebylo jiné řešení. Dům potřebuje rekonstrukci a ta by byla problematická,“ vysvětlil Včala, kterému se plánované zkrášlení nábřeží zamlouvá.

Do studie je zapracováno také přístavní molo, ačkoliv tato část řeky Moravy není splavná. Do budoucna to však není vyloučeno. Představitelé města i soukromí investoři o tom uvažují už několik let. „Je to vzdálenost asi pět set metrů od radnice. Lidé, kteří pojedou po řece, by se mohli dostat až tam a využít dalších služeb v centru města, občerstvení, kulturní akce, a tak dále,“ přiblížil výhody splavnosti Malát z odboru rozvoje města.

Konkrétnější podoba tohoto projektu ale zatím neexistuje. „K tomu, aby tady mohlo vzniknout nějaké přístavní molo, které by bylo využívané, je zapotřebí uvažovat o splavnění této části řeky. To s sebou nese další investice, které nejsou v tuto chvíli nijak dál konkretizovány,“ řekl Malát.

Urbanistická studie, která je aktualizací plánu z roku 2000, obsahuje i další novinky, například plánovaný čtyřpatrový obytný dům na rohu ulicí Milíčova a Legionářů nebo parkoviště v Milíčově ulici. Od třetího července je barevný plánek s vysvětlivkami volně k nahlédnutí na webových stránkách města.