Zaplaťte nájemné, které dlužíte městu, a to vám odpustí penále. Tuto vstřícnou nabídku neplatičům, jakýsi generální pardon, bez jakýchkoliv průtahů odsouhlasili hodonínští zastupitelé. Slibují si tím vrácení alespoň části dlužného nájemného do městské kasy.

„Aktuální výši dlužného nájemného, které se týká zhruba devíti set městských bytů, jsme ke konci srpna vyčíslili na sedm milionů a dvě stě osm tisíc korun,“ oznámila místostarostka Hodonína Zuzana Domesová.

Přitom penále, které radnice hodlá dlužníkům odpustit, dosahuje k dnešnímu dni částky přes dvacet a půl milionu korun.

Přesto si od jednorázového prominutí poplatků z prodlení radnice slibuje, že by se do kasy mohlo díky vstřícnému kroku vrátit i několik milionů.

„Město Hodonín jde cestou vymáhání dluhů. Uvědomujeme si však také, že v současné době je krize,“ poukázala Domesová. Příběhy některých rodin, které se dostaly do kolotoče neplacení, jsou podle ní natolik smutné, že město přistoupí ke generálnímu pardonu bez vyjímky. Bude se týkat jak těch, kteří v bytech dosud bydlí, tak i těch, kteří byli z důvodu neplacení vystěhovaní, byt prodali, zemřeli či se vyskytují neznámo kde.

„Je nám jasné, že se s generálním pardonem svezou i notoričtí neplatiči. Jde ale pouze o odpuštění penále, nikoli nájemného jako takového,“ zdůraznila znovu místostarostka Hodonína. Podmínky má město tři. „Tou první je uhradit do 31. prosince letošního roku veškeré pohledávky na nájemném,“ vyzvala dlužníky Zuzana Domesová.

Nejpozději do 15. ledna příštího roku pak musí dlužník přinést městské bytové správě doklad o zaplacení dluhu. „Pak si také musí požádat o zařazení do generálního pardonu. Jinak se jej týkat nebude,“ zdůraznila ještě Domesová.

Na neplatiče si město Hodonín do budoucna hodlá posvítit mnohem tvrději, než tomu bylo doteď. Má totiž od roku 2007 v rukou nástroj, který mu umožní bez soudu nájemníka vystěhovat z městského bytu bez náhrady. A třeba rovnou na ulici.

„Stačí, aby nezaplatil třikrát nájemné a nemusí to být vůbec tři následující měsíce po sobě,“ varovala jednatelka Městské bytové správy v Hodoníně Jana Bimková.

Ta také uvedla, že po změně podmínek město takto bez soudního rozhodnutí rozeslalo od roku 2007 celkem sto šest výpovědí z nájmu.

„Po jejím obdržení mají nájemci tři měsíce na doplacení dluhu. Pokud to neudělají, nastupuje exekutor,“ vysvětlila změnu systému ve vymáhání nájemného jednatelka bytové správy Bimková. Podle ní pak jednadvaceti nájemcům, kteří včas své dluhy zaplatili, město nájemní smlouvu ponechalo.
„Do budoucna budeme postupovat razantněji. Vymáhaní dluhů půjde ale vždy zákonnou cestou,“ řekl starosta Lubor Šimeček.

Generální pardon neplatičům udělilo město Hodonín v minulosti už v roce 2000. Tehdy se do městské kasy vrátil jeden milion sedm set tisíc korun. Radnice to považovala za velký úspěch.