K vyhlášení Městské zóny v centru nejspíše v dohledné době nedojde. I tak budou ucpané křižovatky a výfukové plyny kamionů, znepříjemňující život chodcům, cyklistům a hlavně těm, kteří v centru Hodonína bydlí, zřejmě minulostí. Relativně na spadnutí je totiž vyloučení tranzitní nákladní dopravy z jádra města. Znamenalo by to, že centrem Hodonína budou snad v dohledné době projíždět pouze kamiony, zajišťující v něm logistické služby.

„Město intenzívně pracuje na tom, aby k regulaci těžké nákladní dopravy v centru mohlo dojít co nejdříve,“ ujistil hodonínský starosta Lubor Šimeček. Odbor dopravně–správních agend v současné době už připravuje veškeré podklady, které bude poté připomínkovat dopravní policie.

„Například kamiony jedoucí ze Slovenska využijí nově otevřený Malý dopravní obchvat a kolem cukrovaru by potom vyjely z města ven, aniž by projížděly centrem a přispívaly negativně ke smogové situaci ve městě,“ naznačil starosta. Problém prý ale nepředstavuje pouze tranzit kamionů jako takový. Nepříjemným průvodním jevem je i blokování parkovišť nákladními auty často i s návěsem na nejrůznějších místech v Hodoníně.

„I toto budeme omezovat. Například parkoviště u Sigmy je místem, kde projíždějící kamiony velmi často parkují a tomu regulace také zamezí,“ uklidnil Lubor Šimeček.

Pokud však některý z řidičů i přesto dopravní značení nebude respektovat a do města vjede, bude prý po vyhlášení regulačního opatření samozřejmě finančně postižitelný. Šéf Městské policie Jindřich Vašíček iniciativu Města velmi vítá. Hodonínu podle něho omezení kamionové dopravy v centru jen prospěje.

„Určitě budeme při namátkových kontrolách pracovat v součinnosti s Policií České republiky. Počítám s tím, že budu muset postavit své lidi ve zvýšeném počtu do terénu, než se řidiči naučí, že se změnilo dopravní značení. Mnozí jezdí takříkajíc po paměti,“ upozornil Vašíček.

Spousta dopravců, kteří Hodonín mají na své trase jako tranzitní město, nebude mít zpočátku o změně značení ani tušení a mohlo by tak podle Vašíčka dojít ke zbytečným komplikacím. Do města totiž podle něho vždy mířily a mířit budou kamiony z různých končin. Jejich šoféři si tak na změnu budou muset nejprve zvyknout.

„Policie bude zpočátku věnovat pozornost dodržování nového dopravního značení se zvýšenou intenzitou,“ ujistil Vašíček. I když podle šéfa strážníků není vůbec jednoduché zastavit v centru města kamion na takovém místě, aby nebrzdil plynulý provoz.

Vedoucí Odboru dopravně– správních agend hodonínské radnice Roman Konečný záměr Města koordinuje. „Město zadává výrobu dopravního značení. Omezení nebude platit pouze pro zásobování,“ neopomněl Konečný. „Konkrétní datum vyhlášení regulace vjezdu kamionů do centra zatím ještě říci nemohu. Přesto ujišťuji, že je naší snahou celý záměr maximálně časově urychlit,“ujistil starosta Šimeček.