Akce bude mít tři části: společenské odpoledne spojené s projednáním návrhu koncepce rodinné politiky města na pěší zóně, seminář o meditaci a poradenství v partnerských a rodinných vztazích a lekce pro rodiče a prarodiče „Mámo, táto, babičko, dědečku, … budeme si číst?“ Celkové náklady na akci činí téměř čtyřicet tisíc. Hodonín uchází o plnou dotaci. Čtyřiadvacet tisíc korun by měla stát druhá akce – desátý ročník Dne tance. Město požaduje po kraji osmdesátiprocentní dotaci.

Třetí dotační titul má mířit do oblasti prevence kriminality s názvem Naše bezpečí a Zámky do bezpečnostních stojanů.

„Projekt Policie ČR Naše bezpečí je zaměřený na prevenci kriminality u důchodců, na kapesní krádeže, kyberšikanu, stalking a kyberstalking. Jde o výrobu a poté distribuci informačních letáčků a brožurek,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Celkové náklady na Naše bezpečí a bezpečnostní zámky, které jsou sto třicet šest tisíc, má pokrýt krajská dotace.

Projekt na bezpečnostní stojany má podpořit používání speciálních zámků. Ty Hodoňané získaly na Dnu s městskou policií, Dni bez aut či při letní bezpečnostní akci u koupaliště.