Na letošek jsou přitom ve stavebním fondu připravené čtyři miliony korun. „Na rozdíl od bankovních úvěrů je poskytnutí zápůjčky ze stavebního fondu města bezúročné. K některým druhům oprav, jako je například výměna oken, výměna balkonu, oprava fasády či oprava střechy, žadatel navíc dostane od města i nevratnou dotaci ve výši deseti procent z poskytnuté zápůjčky,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Připomněla, že příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která je majitelem či nájemcem nemovitosti na území města Hodonína. „Žádat lze i na nemovitost zkolaudovanou jako nebytový prostor, nesmí být však určena k podnikání. Maximální výše zápůjčky a dotace může činit padesát procent vynaložených nákladů a splatnost zápůjčky je čtyři roky,“ přiblížila mluvčí.

Žádosti o zápůjčky a dotace ze stavebního fondu mohou zájemci podávat vždy dvakrát ročně, a to v lednu a červenci. Do letošního prvního kola se přihlásili dva zájemci, druhou zastupitelé uspokojili čtyřiceti tisíci korun na opravu topení. První zatím se svou žádostí o 360 tisíc korun na opravu fasády, střechy, topení i elektroinstalace neuspěl kvůli ručení nemovitostí. „Tento žadatel byl osloven s tím, aby případně navrhl jiný způsob zajištění této zápůjčky. Pokud to učiní, tak to předložíme zastupitelstvu v červnu,“ uvedl na jednání vedoucí ekonomického odboru radnice Marián Maňák.

Hodonínští vyčleňují ročně do stavebního fondu čtyři miliony korun, ale vzhledem k nižším zájmu o čerpání z něj má už zhruba třináctimilionový zůstatek.