„Moji rodiče si je už vyzvedli. Slouží jim dobře a jsou spokojení," říká Jan Konečný z Hodonína.

Velký zájem ale zatím o biopopelnice a kompostéry není. Hodonínští si doposud vyzvedli jen prvních deset procent biopopelnic z množství, které má město k dispozici, tedy 152 kusů. U kompostérů je situace lepší. Lidé si již převzali 204 kusů. „Těchto nádob je k dispozici stále ještě velké množství," upozornil hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek.

Vydávání nádob je součástí projektu Hodonín – biologicky rozložitelný odpad. Jeho záměrem je zavedení systému odděleného sběru bioodpadů do nově pořízených domácích kompostérů, biopopelnic, velkoobjemového kontejneru a zvonových kontejnerů. Těch je na území města sto kusů. Biopopelnic je k dispozici celkem 1520 a kompostérů 620.

Lidé žijící v rodinných domech mají možnost výběru mezi biopopelnicí nebo kompostérem, umístěným na své zahradě, který jim umožní vyrábět si kompost pro vlastní potřebu. „Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více než čtyřicet procent komunálního odpadu, je systém odděleného sběru jednou z možností, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí," uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Velký rozdíl v ceně

S vydáváním biopopelnic a kompostéru začal Hodonín ve druhé polovině července. Podle místostarosty činí rozdíl nákladů mezi uložením smíšeného odpadu na skládce a bioodpadu v kompostárně kolem sedmi set korun za tunu ve prospěch bioodpadu. „Biopopelnice mají objem dvě stě čtyřicet litrů a kompostér devět set pět litrů," sdělila Dita Šprinclová z Oddělení údržby a veřejné zeleně hodonínského městského úřadu.

Zájemci mají jen jedinou povinnost. A tou je sepsání smlouvy o výpůjčce. Po té jim na sběrném dvoře kompostér či biopopelnice vydají. „Smlouva o výpůjčce se uzavírá na pět let, přičemž po uplynutí této doby přejde nádoba do vlastnictví občana," uvedl místostarosta. Zájemci mohou smlouvu uzavřít i v září, a to na hodonínském Městském úřadě na Národní třídě, na odboru investic a údržby každou středu od 10.00 do 16.30 nebo po telefonické domluvě.

Do bioodpadu patří z domácností například skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, jádřince, zbytky zeleniny a ovoce včetně listů a nati, čajové a kávové zbytky a odpad z domácí zeleně. Ze zahrady by do nádob na biodpad měly zamířit tráva, plevel, seno, sláma, podestýlka, slepičí trus a hnůj z chovu drobných zvířat, dále pak listí, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva, piliny a hobliny.

Bez masa

V bioodpadu by se neměly objevovat kosti, maso, časopisy, rostliny napadené chorobami, popel z cigaret či kovy.

S vývozem bioodpadu začíná hodonínská TESPRA v pondělí 3. září a v úterý 4. září. Následně pak bude vyvážení pokračovat pravidelně každý sudý týden v pondělí a úterý.